Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 3 - April 2024

Planteavl

I planterådgivningen er vi seks medarbejdere: Fire konsulenter, en forsøgsleder og en koordinator

Har du brug for rådgivning? Læs mere på vkst.dk og find din lokale rådgiver på Kannikegaard i Aakirkeby.

På planteavlskontoret tilbyder vi udarbejdelse af gødningsregnskaber, gødningsplaner, sprøjteplaner og hektarstøtteansøgninger.

Planteavlskonsulenterne kommer også gerne ud på markbesøg. Vi har i flere år haft en såkaldt klippekortordning, hvor køb af et klippekort giver markbesøg til reduceret timepris. Læs mere om klippekortordningen under markbesøg.

Vi har mange års erfaring med GPS, der kan bruges til opmåling af marker og i forbindelse med udtagning af jordprøver til at sikre en optimal tildeling af kalk. Ring og hør nærmere!

Planteavlskontoret udfører markforsøg dels i egen forsøgsmark, men også på markerne hos de enkelte medlemmer.

Overvejer du at få taget luftfoto af gården, kan vi også være behjælpelige med det. Med vores drone kan vi tilbyde dig luftfotos, som du får både på fotopapir og på en USB-pind.

Du kan tegne abonnement på vores nyhedsblad "Afgrødenyt", der udkommer ca. 25 gange årligt med informationer om regler, gødskning, planteværn mm., og abonnementet omfatter også sms-varsling. Læs mere om Afgrødenyt og prisen for abonnementet.

Endelig skal det nævnes, at der findes flere ERFA-grupper med fokus på planteavl.

Se alle materialer og præsentationer fra møder i vores planteavls-afdeling ➝

Få hjælp til tinglysning — til en skarp pris!

Vi har mange års erfaring med tinglysning, og kan hjælpe netop dig til en god pris og en hurtig proces.
Anette Plum
Sekretær, ejendomshandel

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.