Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 3 - April 2024
Denne rådgivning leveres af vkst
Planteavl

Rådgivningspakke præcisionsjordbrug

Få hjælp
Har du brug for rådgivning? Læs mere på vkst.dk og find din lokale rådgiver på Kannikegaard i Aakirkeby.

OPTIMER DIT MARKBRUG!
Med præcisionsjordbrug er der muligheder for at optimere yderligere i markbruget, så vi målretter vores indsatsmidler efter det stedsspecifikke behov i marken. Vi tilbyder som noget nyt en præcisionsjordbrugs-pakke, hvor vi hjælper jer med udarbejdelsen af tildelingskort til gødskning!

Fra 2022 blev det desuden muligt at erstatte efterafgrøder med gradueret gødskning. Omregnings-faktoren for præcisionsjordbrug som alternativ til efterafgrøder er 11:1. Det betyder, at du skal have gradueret gødningstildelingen på 11 ha af dine marker med korn og raps for at erstatte 1 ha efterafgrøde.

Følgende krav stilles:

  1. Fastsættelse af kvælstofbehov for hver mark
  2. Udførelse af positionsbestemt gradueret gødningstildeling med udstyr, der har sektionsstyring og kantspredningsudstyr
  3. Bestemmelse af indhold af kvælstof i husdyrgødning og anden organisk gødning (gylleanalyser)
  4. 5 års opbevaring af ”as applied filer” i tilfælde af kontrol

Pris:
I pakken er inkluderet fastsættelse af kvælstofbehov for hver mark, udarbejdelse af tildelingskort og tildelingsfil til traktoren samt indlæsning af ”as applied-filerne” i Mark Online.

Det koster 35 kr./ha + ½ times startgebyr.

Ønsker I hjælp til udarbejdelse af udsædskort eller tildelingskort til graduering af planteværn, foregår det efter vores almindelige timepris, som er 955 kr. for medlemmer og 1.150 kr. for ikke-medlemmer.

Undgå lejesæd og optimer gødningstildelingen med præcisionsjordbrug
Har du en annonce, du vil have i bladet, skal du endelig kontakte Karen, som kan hjælpe dig, oplyse om pris m.m.
Karen Brandt
Ansvarlig for Nyt fra BLF
Målret dit budskab

Køb annonceplads i Nyt fra BLF

Ram alle medlemmer hos BLF, samarbejdspartnere og de øvrige mange læsere af bladet.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.