Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 3 - April 2024
Vandområdeplan 3 og minivådområder

Vandområdeplan 3 og minivådområder

Status på Vandområdeplan 3 og arbejdet med minivådområderne
● Dugfrisk nyt fra BLF

Vandområdeplan 3 er fortsat ikke endeligt vedtaget, og vi har i øjeblikket ikke en tidshorisont på hvornår, det forventes at ske. Tilskudsordningen til minivådområder er dermed også forsinket, og der er endnu ikke fastlagt en ansøgningsperiode. På trods heraf fortsætter vi det indledende arbejde omkring udpegning af potentielle placeringer af minivådområder.

Minivådområder skal som udgangspunkt placeres på de arealer, der er udpeget som ”Egnede arealer”. Det kan derfor være en god ide at kigge nærmere på udpegningskortet for minivådområder for at afklare, om en potentiel placering også er egnet eller ej. Det foreløbige udpegningskort for minivådområder kan ses på https://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=lbst.

Det er vigtigt at understrege, at etablering af et minivådområde er et frivilligt kollektivt virkemiddel, og den enkelte landmand skal derfor kunne se sig selv i projektet og være villig til at lægge tid og energi i at gennemføre projektet.

Selvom navnet antyder noget andet, kommer minivådområderne til at fylde lidt i landskabet, da vandspejlet bliver på minimum 2.000 m2, og med et projektareal omkring minivådområdet på typisk 50 % af vandspejlsarealet skal du forvente at afsætte minimum 3.000 m2 til et minivådområdeprojekt.

Du kan læse mere om minivådområder på https://oplandskonsulenterne.dk/ og se videoer med landmænd, som har fået etableret et minivådområde på deres ejendom.

Sideløbende hermed kører processen med second opinion på vandområdeplan 3, hvor baggrunden og det faglige grundlag, der ligger til grund for den nuværende vandområdeplan 3, gennemgås. Processen med second opinion forventes færdig i slutningen af 2023 eller starten af 2024, og udfaldet af second opinion ventes med spænding.

Er du interesseret i at høre mere om minivådområder og eventuelt få screenet din ejendom for egnede placeringer af minivådområder, kan du kontakte udtagningskonsulent Simon Munk på telefon 5690 7814 eller mail: sjm@blf.dk.

For mere information:

Simon Munk
Simon Munk
Planterådgiver og udtagningskonsulent
Læs seneste udgave

Nyt fra BLF

Vær fuldt opdateret på landbrugets udvikling, ny viden, kommende arrangementer og meget mere.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.