Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 3 - April 2024
Har du brug for rådgivning? Læs mere på vkst.dk og find din lokale rådgiver på Kannikegaard i Aakirkeby.

Økonomiopgørelse/Benchmark på planteavlen

Få et overblik over økonomien i din planteavl: Hvor stort overskud er der når alle omkostninger er betalt, også maskinomkostningerne?

Mange planteavlere ved ikke, hvor stort deres overskud på planteproduktionen er, men det er et meget vigtigt nøgletal at kende, f.eks. når der skal tages stilling til fremtidige forpagtninger. Dine tal bliver sammenholdt med dine kollegaers resultater, så du kan se, om du har opnået et tilfredsstillende resultat.

Hvis du får lavet dit regnskab her i huset kan vi meget hurtigt udføre beregningen. Det tager kun en halv times arbejde. Hvis du får lavet dit regnskab andre steder tager det noget længere tid, men som regel kan der godt udarbejdes en rimeligt sikker opgørelse alligevel.

Kontakt en af planteavlskonsulenterne for at høre mere om økonomiopgørelsen.

Har du en annonce, du vil have i bladet, skal du endelig kontakte Karen, som kan hjælpe dig, oplyse om pris m.m.
Karen Brandt
Ansvarlig for Nyt fra BLF
Målret dit budskab

Køb annonceplads i Nyt fra BLF

Ram alle medlemmer hos BLF, samarbejdspartnere og de øvrige mange læsere af bladet.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.