Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 3 - April 2024
Har du brug for rådgivning? Læs mere på vkst.dk og find din lokale rådgiver på Kannikegaard i Aakirkeby.

Krav om registrering af varebil til firmakørsel

Siden den 1. juli 2019 er varebiler på 2.000-3.500 kg tilladt totalvægt, som fragter gods med en samlet vægt på over 11 kg pr. stykgods, omfattet af godskørselsloven. De nye regler er tænkt som en stramning af reglerne for godskørsel, men kommer også til at påvirke varebiler, der kører firmakørsel, da der fra 1. juli er krav om, at varebiler skal registreres til firmakørsel. Landbrug & Fødevarer har sammen med flere andre organisationer skrevet til Færdselsstyrelsen og Motorstyrelsen for at påpege det uhensigtsmæssige i, at reglerne også rammer varebiler brugt til firmakørsel, men tilsyneladende uden resultat.

Firmakørsel i varebil

Firmakørsel er transport af gods, som tilhører den virksomhed, der er registreret som bruger af køretøjet. Der er også tale om firmakørsel, hvis man transporterer gods, som virksomheden lejer, låner, udlåner eller er i besiddelse af med henblik på f.eks. køb, salg eller reparation. Fra den 1. juli 2019 skal varebiler, som anvendes til firmakørsel, være registreret hos Motorstyrelsen. Hvis man har en tilladelse til godskørsel for fremmed regning og kører firmakørsel ved siden af godskørsel, skal man ikke registrere, at varebilen anvendes til firmakørsel.

Læs hvad Færdselsstyrelsen skriver om firmakørsel i varebil her.

Registrering af varebil til firmakørsel

Varebiler, som anvendes til firmakørsel, skal registreres hertil på følgende vis:

  • Gå til https://motorregister.skat.dk og log på med MitID
  • Vælg ”Registrering og Rediger tilladelse” og indtast bilens registreringsnummer eller stelnummer
  • Under ”Dispensationer og tilladelser” tilføjes ”Firmakørsel”
  • Godkend registreringen og bestil en ny registreringsattest.
Læs mere på https://www.varebilskrav.dk/
Har du en annonce, du vil have i bladet, skal du endelig kontakte Karen, som kan hjælpe dig, oplyse om pris m.m.
Karen Brandt
Ansvarlig for Nyt fra BLF
Målret dit budskab

Køb annonceplads i Nyt fra BLF

Ram alle medlemmer hos BLF, samarbejdspartnere og de øvrige mange læsere af bladet.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.