Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 4 - Juni 2024

Om os

I foråret 2006 blev Bornholms Landbrug oprettet ved en fusion mellem Bornholms Landøkonomiske Forening og Bornholms Familielandbrug. Siden den 14. marts 2018 har vi heddet Bornholms Landbrug & Fødevarer.
Bornholms Landbrug & Fødevarer er en landbrugsfaglig organisation med ca. 460 medlemmer. Vi har som formål at varetage vores medlemmers faglige, økonomiske, sociale og kulturelle interesser.

Danmarks ældste landboforening

Bornholms Landbrug & Fødevarer har hjemsted på Kannikegaard i Aakirkeby — en gård med rødder langt tilbage i den bornholmske historie. Ja, faktisk er Bornholms Landbrug og Fødevarer landets ældste landboforening og er siden en fusion af landboforeningen og familielandbrugsforeningen i 2006 blevet en såkaldt fællesforening.

Bornholms Landbrug & Fødevarer er medlem af Dansk Landbrugsrådgivning, DLBR, og er en del af Landbrug & Fødevarer på Axelborg samt SEGES i Skejby.

Læs mere
Har du brug for rådgivning? Læs mere på vkst.dk og find din lokale rådgiver på Kannikegaard i Aakirkeby.

Find mere information om BLF

Hvis du har spørgsmål om BLF er du altid meget velkommen til at kontakte os.
Læs mere

Få information om vores organisation og kontingent

Kontingent

Den 1. januar 2020 trådte Landbrug & Fødevarers nye kontingentmodel i kraft, som også Bornholms Landbrug & Fødevarer følger.
Læs mere

Vedtægter

Bornholms Landbrug & Fødevarers vedtægter er senest blevet ændret ved generalforsamlingen i 2023.
Læs vedtægterne

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.