Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 3 - April 2024
Har du brug for rådgivning? Læs mere på vkst.dk og find din lokale rådgiver på Kannikegaard i Aakirkeby.

Som aktiv landbruger har du mulighed for at søge om grundbetaling. Det kræver dog, at du har rådighed over minimum 2 hektar landbrugsjord.

Landbrugsstøtten består af grundbetaling og for bornholmske landmænd tilligemed ø-støtte for op til 100 ha. Er man ung (højest 40 år i hele det år, man søger grundbetaling første gang), nyetableret landbruger, er der mulighed for at få etableringsstøtte, hvis man er fuldtids- eller deltidslandmand. Læs mere om muligheden på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Man kan godt selv indsende sin ansøgning om arealstøtte, men man skal være sikker på at få sat X'erne de rigtige steder. Mangler du at få X'et f.eks. ø-støtte af, og bliver du ikke opmærksom på det inden fristen for at indsende ansøgningen, er der ikke noget at gøre - så får du ikke ø-støtte det år. I planterådgivningen indsender vi ansøgninger om arealstøtte for ca. 340 landbrugere. Når man får os til at indsende Fællesskemaet, betaler man et lille beløb pr. ha til forsikring, så man er sikker på at få sine penge. Så hvis du vil være sikker på at få udbetalt, hvad du har ret til, kan du lade os tage os af dit Fællesskema.

Frist for indsendelse af ansøgningen er i april.
Har du en annonce, du vil have i bladet, skal du endelig kontakte Karen, som kan hjælpe dig, oplyse om pris m.m.
Karen Brandt
Ansvarlig for Nyt fra BLF
Målret dit budskab

Køb annonceplads i Nyt fra BLF

Ram alle medlemmer hos BLF, samarbejdspartnere og de øvrige mange læsere af bladet.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.