Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 3 - April 2024
Har du brug for rådgivning? Læs mere på vkst.dk og find din lokale rådgiver på Kannikegaard i Aakirkeby.

Vær opmærksom på, at der siden den 1. august 2017 har været krav om, at man ved sprøjtning med prosulfocarb (som f.eks. Boxer) skal benytte særligt sprøjteudstyr, som skal sikre minimum 75 % reduktion i afdriften til omgivelserne. Mange anvender allerede i dag afdriftsreducerende dyser, der spreder sprøjtemidlerne i større dråber, som ikke så let kan tages af vinden og dermed sprede sig til omgivelserne.

Man skal være særligt opmærksom ved sprøjtning med prosulfocarb, hvis man har marker, der ligger op til frugt- eller grønsagsavlere. SEGES har udarbejdet fotos, som viser placeringen af frugt-, grønsags- og andre afgrøder, hvori prosulfocarb-midlerne ikke er godkendt, og hvor det derfor er meget vigtigt at undgå afdrift fra marker sprøjtet med prosulfocarb.

Har du marker, der grænser op til marker, hvor der dyrkes frugt eller grønsager, så tal med pågældende avler f.eks. om høsttidspunkt for æblerne, så du evt. kan sprøjte efter høst og dermed undgå, at sprøjtevæske fra din mark forurener naboafgrøderne.

På Landmand.dk kan du se, om der er arealer med Prosulfocarb-følsomme afgrøder i nærheden af dine marker.

Har du en annonce, du vil have i bladet, skal du endelig kontakte Karen, som kan hjælpe dig, oplyse om pris m.m.
Karen Brandt
Ansvarlig for Nyt fra BLF
Målret dit budskab

Køb annonceplads i Nyt fra BLF

Ram alle medlemmer hos BLF, samarbejdspartnere og de øvrige mange læsere af bladet.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.