Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 3 - April 2024
Har du brug for rådgivning? Læs mere på vkst.dk og find din lokale rådgiver på Kannikegaard i Aakirkeby.

Hvis du vil være god ved din jord, kan det være en rigtig god idé at få taget jordprøver. Vores forsøgsleder, Christian Møller Holm, er også vores jordprøveansvarlige.

Se video hvor Christian er i marken for at tage jordprøver.

Jorden har brug for kalk, men det er vigtigt, at man får valgt den rette dosering. Hvis man får taget jordprøver, vil disse vise jordens kalkbehov. Kalkbehovet er afhængigt af flere ting: Der er dels reaktionstallet, dels jordens JB-værdi, altså lerindholdet i jorden.

Jordprøverne bliver som standard analyseret for reaktionstal, fosfor, kalium og magnesium. Beregningen af kalkbehovet sker på grundlag af reaktionstallet og JB-værdien for det pågældende areal. Når vi skal fastsætte JB-værdien for et areal, benytter vi data fra Danmarks Jordbrugsforskning. Der er tale om såkaldte simplificerede jordbundsdata, og der er ikke tale om en 100 % pålidelig fastsættelse af JB-nummeret, da der ikke er taget et tilstrækkeligt antal prøver.

Man har dog også  mulighed for at få en lidt mere nuanceret kalktildeling. Kalkberegningsprogrammet, Mark analyse online, har nu en funktion, hvor man kan medtage lerprocenten i kalkberegningen. JB-værdien er i de nuværende kalkberegninger afgørende for, hvilket reaktionstal, der tilstræbes for det pågældende areal, men da JB-værdierne typisk repræsenterer et spænd i jordens lerindhold på 5 procentpoint (JB 5 dækker eksempelvis over en lerprocent på 10 til 15), bliver kalktildelingen ikke ligeså nuanceret ved at benytte JB-værdien.

Beregning ud fra lerprocent er især en fordel, hvis jorden inden for en mark er meget forskelligartet. Er det ensartet jord henover marken, kan man evt. nøjes med at få tilknyttet leranalyser til en enkelt eller to af jordprøverne.

Jordprøveudtagning oktober 2020
Jordprøveudtagning oktober 2020

For svineproducenter er der  en ekstra fordel ved at få udtaget jordprøver i og med, at jordprøveanalysen også omfatter fosfortal. Hvis bedriften har et fosfortal, der er under 4 i gennemsnit, kan bedriftens fosforloft hæves. Kravet er, at der er taget jordprøver på alle marker, at der er minimum én prøve for hver 5 ha og som minimum én prøve pr. mark. Desuden skal jordprøverne være under 5 år gamle.

Prisen for en standard-jordprøve taget med gps, hvor vi tager 1 prøve/ha, er på 170 kr. (185 kr. for ikke-medlemmer). Får man taget mere end 100 prøver, vil der være 10 % rabat.

Skal jordprøven ligeledes analyseres for lerindhold, kommer der et tillæg på 50 kr.

Vælger man at nøjes med 1 prøve/3 ha er prisen 200 kr./prøve (220 kr.), og vælger man 1 prøve/5 ha er prisen 220 kr./prøve (245 kr.). Her vil der ligeledes være en rabat på 10 %, såfremt man får taget mere end 100 prøver.

Skal der udtages færre end 20 prøver, er der et opstartsgebyr på 350 kr. (400 kr.).

Ring til os i planterådgivningen, hvis du vil have os ud og tage jordprøver på dine arealer.

Har du en annonce, du vil have i bladet, skal du endelig kontakte Karen, som kan hjælpe dig, oplyse om pris m.m.
Karen Brandt
Ansvarlig for Nyt fra BLF
Målret dit budskab

Køb annonceplads i Nyt fra BLF

Ram alle medlemmer hos BLF, samarbejdspartnere og de øvrige mange læsere af bladet.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.