Vi sidder klar til at hjælpe dig: mandag—torsdag kl. 8—16 og fredag kl. 8—15.
Seneste 'Nyt fra BLF':
Januar 2023

Hvis du vil være god ved din jord, kan det være en rigtig god idé at få taget jordprøver. Vores forsøgsleder, Christian Møller Holm, er også vores jordprøveansvarlige.

Se video hvor Christian er i marken for at tage jordprøver.

Jorden har brug for kalk, men det er vigtigt, at man får valgt den rette dosering. Hvis man får taget jordprøver, vil disse vise jordens kalkbehov. Kalkbehovet er afhængigt af flere ting: Der er dels reaktionstallet, dels jordens JB-værdi, altså lerindholdet i jorden.

Jordprøverne bliver som standard analyseret for reaktionstal, fosfor, kalium og magnesium. Beregningen af kalkbehovet sker på grundlag af reaktionstallet og JB-værdien for det pågældende areal. Når vi skal fastsætte JB-værdien for et areal, benytter vi data fra Danmarks Jordbrugsforskning. Der er tale om såkaldte simplificerede jordbundsdata, og der er ikke tale om en 100 % pålidelig fastsættelse af JB-nummeret, da der ikke er taget et tilstrækkeligt antal prøver.

Man har dog også  mulighed for at få en lidt mere nuanceret kalktildeling. Kalkberegningsprogrammet, Mark analyse online, har nu en funktion, hvor man kan medtage lerprocenten i kalkberegningen. JB-værdien er i de nuværende kalkberegninger afgørende for, hvilket reaktionstal, der tilstræbes for det pågældende areal, men da JB-værdierne typisk repræsenterer et spænd i jordens lerindhold på 5 procentpoint (JB 5 dækker eksempelvis over en lerprocent på 10 til 15), bliver kalktildelingen ikke ligeså nuanceret ved at benytte JB-værdien.

Beregning ud fra lerprocent er især en fordel, hvis jorden inden for en mark er meget forskelligartet. Er det ensartet jord henover marken, kan man evt. nøjes med at få tilknyttet leranalyser til en enkelt eller to af jordprøverne.

Jordprøveudtagning oktober 2020
Jordprøveudtagning oktober 2020

For svineproducenter er der  en ekstra fordel ved at få udtaget jordprøver i og med, at jordprøveanalysen også omfatter fosfortal. Hvis bedriften har et fosfortal, der er under 4 i gennemsnit, kan bedriftens fosforloft hæves. Kravet er, at der er taget jordprøver på alle marker, at der er minimum én prøve for hver 5 ha og som minimum én prøve pr. mark. Desuden skal jordprøverne være under 5 år gamle.

Prisen for en standard-jordprøve taget med gps, hvor vi tager 1 prøve/ha, er på 170 kr. (185 kr. for ikke-medlemmer) for de første 100 prøver. For de efterfølgende prøver vil der være 10 eller 15 % rabat alt efter hvor mange jordprøver, man får taget i alt.

Skal jordprøven ligeledes analyseres for lerindhold, bliver prisen på 220 kr. (235 kr.). Vælger man at nøjes med 1 prøve/5 ha er prisen 220 kr./prøve (245 kr.). Skal der udtages færre end 20 prøver, er der et opstartsgebyr på 350 kr. (400 kr.).

Ring til os i planterådgivningen, hvis du vil have os ud og tage jordprøver på dine arealer.

Få hjælp og svar på dine spørgsmål

Hvis du har spørgsmål om
Jordprøver
eller har brug for vores assistance, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Christian Møller Holm

Forsøgsleder og praktikpladskonsulent
Har du en annonce, du vil have i bladet, skal du endelig kontakte Karen, som kan hjælpe dig, oplyse om pris m.m.
Karen Brandt
Ansvarlig for Nyt fra BLF
Målret dit budskab

Køb annonceplads i Nyt fra BLF

Ram alle medlemmer hos BLF, samarbejdspartnere og de øvrige mange læsere af bladet.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.