Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 3 - April 2024
Denne rådgivning leveres af vkst
Planteavl

Autorisationsordning til køb og brug af sprøjtemidler

Få hjælp
Har du brug for rådgivning? Læs mere på vkst.dk og find din lokale rådgiver på Kannikegaard i Aakirkeby.

Siden den 1. juli 2020 har der været krav om, at man er autoriseret i MAB, Miljøstyrelsens autorisationssystem til brug af bekæmpelsesmidler, for at kunne købe og bruge sprøjtemidler. For at kunne købe sprøjtemidler skal man tillige have tilknyttet sin autorisation til et CVR-nummer - enten sit eget eller den virksomhed, man evt. sprøjter for.

For at blive autoriseret i MAB, skal man have sprøjtecertifikat eller -bevis og have et opdateret opfølgningskursus. Autorisationen skal fornys hvert 4. år i takt med, at man opdaterer sit sprøjtecertifikat-/bevis. Således vil autorisationen også udløbe, når det er 4 år siden, man sidst har været på opfølgningskursus. Prisen for autorisationen er i 2023 på 358 kr.

Er den virksomhed, man vil knytte autorisationen til, ikke registreret i MAB, skal man starte med at logge på https://mab.mst.dk/virksomhed med MitID og fortsætte som virksomhed. Første gang, man logger på, bliver virksomheden automatisk registreret. Når det er sket, skal man logge af igen, før man fortsætter.

For at søge autorisation, skal man logge på Miljøstyrelsens hjemmeside med sin personlige MitID. Man logger på som privatperson og ikke som virksomhed, da uddannelsesoplysningerne er registreret i cpr-nummeret. Der er forskellige typer autorisationer, men det er den, der hedder S1, man skal vælge, når man har sprøjtecertifikat eller -bevis.

Systemet henter oplysninger om, hvornår man sidst har været på opfølgningskursus. Er der ikke registreret uddannelsesoplysninger inden for de seneste 4 år, vil S1-feltet være rødt, og man kan ikke søge autorisation.

Er der oplysninger om opfølgningskursus inden for de seneste 4 år, men ikke fundet oplysninger om sprøjtecertifikat eller -bevis, vil feltet være gult, og man skal afgive en elektronisk tro og love-erklæring på, at man har gennemført uddannelsen, før man kan føje autorisationen til indkøbskurven.

Er både opfølgningskursus og sprøjtecertifikat/-bevis i orden, er feltet grønt, og man kan føje autorisationen til indkøbskurven og afslutte bestillingen. Vær opmærksom på, at når du skal betale, skal du godkende købet med MitID eller kode sendt via SMS.

Når du har betalt autorisationen, skal den knyttes til et CVR-nr. Man skal være inde i fanen Autorisationer og klikke på +'et til venstre for autorisationsnummeret for at folde siden ud. Nederst til højre er der et søgefelt, hvor du kan skrive CVR-nummeret, søge virksomheden frem og sende en anmodning om tilknytning ved at klikke på ”Anmod”. Det er muligt at knytte sin autorisation til flere virksomheder, f.eks. hvis man som ansat skal købe bekæmpelsesmidler for sin virksomhed, eller man både køber sprøjtemidler og sprøjter for sig selv og for andre.

Næste step er at godkende anmodningen. For at autorisationen bliver tilknyttet virksomheden, skal du logge på https://mab.mst.dk/virksomhed og fortsætte som virksomhed/”ledelsesrepræsentant”. Når du er logget på, går du ind under fanen "Tilknytninger" og godkender anmodningen ved at klikke på v’et i den grønne bolle, hvorefter autorisationen er tilknyttet.

Vi har oplevet, at der har været problemer med at skifte mellem at logge på som privatperson og som virksomhed. Det kan løses ved at bruge forskellige browsere alt efter om man skal søge autorisationen eller gå ind i virksomhedsdelen. Start f.eks. med at logge på virksomhedslinket i Firefox, så du er sikker på, at virksomheden er registreret i MAB. Uden at logge af i Firefox, åbner du Internet Explorer og går ind via autorisationslinket, hvor du køber autorisation og sender anmodning om tilknytning til dit CVR-nr., jf. ovenstående. Når det er sket, går du tilbage i Firefox, trykker på opdater siden med MAB, og så skulle der gerne ligge en anmodning klar til godkendelse.

Hvis du har problemer med autorisation eller tilknytning til CVR-nr., er du meget velkommen til at kontakte os på planteavlskontoret.

Har du en annonce, du vil have i bladet, skal du endelig kontakte Karen, som kan hjælpe dig, oplyse om pris m.m.
Karen Brandt
Ansvarlig for Nyt fra BLF
Målret dit budskab

Køb annonceplads i Nyt fra BLF

Ram alle medlemmer hos BLF, samarbejdspartnere og de øvrige mange læsere af bladet.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.