Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 3 - April 2024
Denne rådgivning leveres af vkst
Planteavl

Erhvervsfuldmagt til Landbrugsindberetning.dk

Få hjælp
Har du brug for rådgivning? Læs mere på vkst.dk og find din lokale rådgiver på Kannikegaard i Aakirkeby.

Man skal nu logge på Landbrugsindberetning.dk med NemLog-in

Det er nu kun muligt at logge på Landbrugsindberetning.dk med NemLog-in. Det betyder, at planteavlskonsulenterne skal have fuldmagt via Virk.dk, hvor man skal logge på med MitID og oprette fuldmagten. Har man en enkeltmandsvirksomhed, anvender man den private MitID og fortsætter som "ledelsesrepræsentant". Har man et I/S, A/S eller ApS, som man ikke tegner alene, er det MitID Erhverv, man skal benytte til login.

Erhvervsfuldmagt fra enkeltmandsvirksomhed

Hvis du har en enkeltmandsvirksomhed, skal du logge på Virk.dk med dit private MitID og fortsætte som ledelsesrepræsentant.

Når du er logget på, skal du vælge "Mit Virk", gå ind i "Brugeradministration" og vælg "Opret og administrer fuldmagter". Her skal du vælge "Giv fuldmagt". Du skal vælge hvem, der skal have fuldmagt, ved at indtaste Bornholms Landbrug & Fødevarers CVR-nummer: 29441677 i søgefeltet og trykke Søg.

Når du har sikret dig, at det er Bornholms Landbrug & Fødevarer, der dukker op, skal du vælge hvilke rettigheder, der skal tilknyttes fuldmagten. I dette tilfælde er det jo Landbrugsindberetning, så du klikker på pilen til højre ud for "Miljø og Landbrug" og klikker "Landbrugsindberetning" til.

Så skal du vælge gyldighedsperioden for fuldmagten. Som udgangspunkt er den sat til at vare, til den bliver tilbagekaldt (den har dog en gyldighedsperiode på 10 år). Du kan også vælge en kortere periode - så skal du selv indtaste udløbsdato. Når du klikker på "Næste", kan du se oplysningerne om fuldmagten, og hvis det er, som det skal være, klikker du på "Underskriv" og godkender med MitID.

Erhvervsfuldmagt med medarbejdersignatur

Hvis du har I/S eller et A/S eller ApS, som du ikke tegner alene, skal du logge på Virk.dk med MitID Erhverv. Når du er logget på, skal du vælge "Mit Virk", gå ind i "Brugeradministration" og klikke på "Få eller tildel rettigheder". Her skal du vælge "Fuldmagter" og derefter vælge "Opret erhvervsfuldmagt". Du skal vælge modtager ved at indtaste Bornholms Landbrug & Fødevarers CVR-nummer: 29441677 i søgefeltet, trykke "Hent data" og sikre dig, sikret dig, at det er Bornholms Landbrug & Fødevarer, der dukker op.

Under "Stamdata for fuldmagten" skal du give fuldmagten/brugergruppen et navn - skriv gerne bare din virksomheds navn, da det vil gøre det lettere for os at finde fuldmagten, når vi skal bruge den.

Nu skal du vælge hvilke rettigheder, der skal tilknyttes fuldmagten. Klik på "Tildel rettigheder". I dette tilfælde er det jo Landbrugsindberetning, så du klikker på pilen til højre ud for "Miljø og Landbrug", vælger "Landbrugsindberetning" og klikker på "Tildel". Under "Fuldmagten skal gælde for" er der som udgangspunkt valgt "Hele organisationen". Kan du godkende det, klikker du på "Godkend", og fuldmagten skulle nu være oprettet.

Har du en annonce, du vil have i bladet, skal du endelig kontakte Karen, som kan hjælpe dig, oplyse om pris m.m.
Karen Brandt
Ansvarlig for Nyt fra BLF
Målret dit budskab

Køb annonceplads i Nyt fra BLF

Ram alle medlemmer hos BLF, samarbejdspartnere og de øvrige mange læsere af bladet.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.