Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 3 - April 2024
Har du brug for rådgivning? Læs mere på vkst.dk og find din lokale rådgiver på Kannikegaard i Aakirkeby.


Miljøstyrelsen har tildelt støtte til et projekt på Bornholm, som skal inspirere landmænd til at øge deres anvendelse af principperne for integreret plantebeskyttelse, IPM, og herunder reducere brugen af sprøjtemidler. Projektet er udarbejdet af Bornholms Landbrug & Fødevarer med støtte fra Dansk Planteværn og kommer til at løbe over tre år. Hensigten er, at udvalgte bornholmske landmænd går foran og inspirerer andre til også at følge det gode landmandskab og således indarbejde metoder, der både tilgodeser udbytte, klima og bæredygtighed.

Alle danske landmænd skal hvert år udfylde et skema vedrørende deres brug af IPM-principperne, og for at øge fokus på dette og fremme bl.a. brugen af et varieret sædskifte, resistente sorter og varslinger i forbindelse med udarbejdelsen af mark- og sprøjteplaner vil Bornholms Landbrug & Fødevarer samarbejde med en række lokale landmænd, som skal dele deres erfaringer og således fremstå som ambassadører.

”Vi er glade for Miljøstyrelsens bevilling og håber, at projektet kan være med til at inspirere både bornholmske og øvrige danske landmænd til at øge deres anvendelse af IPM-principperne. Vi vil gerne følge en gruppe landmænd i deres arbejde med IPM-principperne og invitere dem til at deltage i erfagrupper, hvor de kan drøfte muligheder og udfordringer med hinanden og med vores rådgivere. Det tre-årige arbejde skal give os konkrete redskaber og anbefalinger, som skal bruges til at få IPM-principperne bedre implementeret på flere danske landbrug,” siger Thomas Bay Jensen, direktør i Bornholms Landbrug & Fødevarer.

Fokus på udbytte skal forenes med hensyn til klima, natur og miljø

En del af IPM-principperne er også anvendelsen af biologiske midler, hvor det er relevant, samt digitale værktøjer og nye sprøjteteknologier. Som interesseorganisation for planteværnsindustrien i Danmark har Dansk Planteværn en særlig interesse i dette område.

”Med IPM-principperne bliver landbruget opfordret til at tænke nyt i forhold til at levere en bæredygtig produktion, hvor både udbytter og miljø er i fokus. Hvis vi udnytter landbrugsarealet optimalt ved at sikre høje udbytter og anvende planteværn med omtanke, kan vi give mere plads til naturen og passe på klimaet. Vores medlemmer forsker i og udvikler nye teknologier og produkter, der kan være med til at sikre en optimeret anvendelse af produkterne – så lidt som muligt, så meget som nødvendigt. Vi er glade for at samarbejde med Bornholms Landbrug & Fødevarer på dette spændende IPM-projekt og glæder os til at høre landmændenes erfaringer,” siger Tanja Andersen, direktør i Dansk Planteværn.

Tre-årigt projekt begynder med udvælgelse af deltagere

Projektet har fået navnet: ”IPM-projekt 2023 - Øget udbredelse af IPM vha. konkrete indsatser på udvalgte landbrug, der fungerer som eksempel for andre” og startede op 1. april. Første del i 2023 er at påbegynde samarbejdet med de udvalgte bornholmske landmænd for herigennem at drøfte deltagernes nuværende IPM-initiativer og mulighed for implementering af nye tiltag. Projektet vil fortsætte i 2024 og 2025 for at følge deltagernes arbejde, initiativer og implementering og dele denne viden med andre landmænd.

Tirsdag den 27. juni afholdt Bornholms Landbrug & Fødevarer Åben Forsøgsmark, hvor landskonsulent fra SEGES Carsten Fabricius fortalte om IPM, om projektet og principperne for IPM.

Åben Forsøgsmark 2023

Har du en annonce, du vil have i bladet, skal du endelig kontakte Karen, som kan hjælpe dig, oplyse om pris m.m.
Karen Brandt
Ansvarlig for Nyt fra BLF
Målret dit budskab

Køb annonceplads i Nyt fra BLF

Ram alle medlemmer hos BLF, samarbejdspartnere og de øvrige mange læsere af bladet.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.