Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 3 - April 2024
Har du brug for rådgivning? Læs mere på vkst.dk og find din lokale rådgiver på Kannikegaard i Aakirkeby.

Som landmand har man pligt til at indberette oplysninger om forbrug af gødning og planteværn. Det gør man ved at indsende gødningsregnskab og indberette sprøjteoplysninger.

For begges vedkommende er der frist den 31. marts det efterfølgende år for gødningsåret, der går fra 1. august til 31. juli.

På planteavlskontoret indsender vi årligt ca. 340 gødningsregnskaber for vores landmandskunder. De fleste af landmændene kommer ind på kontoret til et "gødningsplanlægningsmøde", hvor konsulenten ud over at indsende gødningsregnskab også udarbejder markplan og gødningsplan. Til brug for gødningsplanlægningen har vi udarbejdet et oplysningsskema,  man kan udfylde på forhånd. Du kan downloade det her, enten i word-format eller i pdf-format.

Har du en annonce, du vil have i bladet, skal du endelig kontakte Karen, som kan hjælpe dig, oplyse om pris m.m.
Karen Brandt
Ansvarlig for Nyt fra BLF
Målret dit budskab

Køb annonceplads i Nyt fra BLF

Ram alle medlemmer hos BLF, samarbejdspartnere og de øvrige mange læsere af bladet.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.