Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 3 - April 2024
Har du brug for rådgivning? Læs mere på vkst.dk og find din lokale rådgiver på Kannikegaard i Aakirkeby.

Vores planteavlskonsulenter er klar til at rykke ud og rådgive i marken. Det kan være en rigtig god investering at få os ud, da det giver mulighed for at tage problemerne i opløbet og sikre et højere udbytte.

Vi har indført det, vi kalder en klippekortordning, hvor man kan få besøg til en reduceret timepris, hvis man køber et 5 timers klippekort. Klippekortet gælder både selve besøget og den eventuelt efterfølgende sprøjteplan.

Prisen for et 5 timers klippekort er i 2023 kr. 3.300 for medlemmer og kr. 4.100 for ikke-medlemmer.
Har du en annonce, du vil have i bladet, skal du endelig kontakte Karen, som kan hjælpe dig, oplyse om pris m.m.
Karen Brandt
Ansvarlig for Nyt fra BLF
Målret dit budskab

Køb annonceplads i Nyt fra BLF

Ram alle medlemmer hos BLF, samarbejdspartnere og de øvrige mange læsere af bladet.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.