Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 3 - April 2024
Har du brug for rådgivning? Læs mere på vkst.dk og find din lokale rådgiver på Kannikegaard i Aakirkeby.

Vi har flere erfagrupper inden for planteavlsområdet, og grupperne har fra 8 til 18 deltagere. Erfagrupperne er en mulighed for dels at mødes med landmandskollegaer og udveksle erfaringer, dels få planteavlskonsulentens gode råd om, hvad man bedst gør i marken.

Grupperne aftaler selv med den ansvarlige konsulent, hvor ofte de skal mødes.

Har du en annonce, du vil have i bladet, skal du endelig kontakte Karen, som kan hjælpe dig, oplyse om pris m.m.
Karen Brandt
Ansvarlig for Nyt fra BLF
Målret dit budskab

Køb annonceplads i Nyt fra BLF

Ram alle medlemmer hos BLF, samarbejdspartnere og de øvrige mange læsere af bladet.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.