Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 3 - April 2024
Har du brug for rådgivning? Læs mere på vkst.dk og find din lokale rådgiver på Kannikegaard i Aakirkeby.

Pas godt på de vilde blomster og insekter i markkanten

De senere år har mange landmænd sået blomsterstriber til glæde for både øjet og insekterne, ikke mindst bierne. De vilde blomster i markkanten giver også gode betingelser for insekterne. Samtidig har de vilde blomster den sidegevinst, at de tager pladsen fra de uønskede ukrudtsarter som gold hejre, grå bynke, burresnerre og væselhale.

Hvis du vil gøre en indsats for de vilde blomster i markkanten, kan det gøres ved f.eks. at holde afstand til markkanten ved sprøjtning med insektmidler, ved at passe på afdrift og bruge afdriftsreducerende sprøjteteknik. Læs meget mere om mulighederne ved at klikke på knappen nedenfor.

Vildt- og bivenlige tiltag er også berettigede til grundbetaling, hvis de lever op til visse betingelser, som f.eks. at udyrkede bræmmer må udlægges på maksimalt 10 m bredde og må udgøre maksimalt 10 % af markens areal.

Bornholm blomstrer

Siden 2018 har vi lokalt haft kampagnen #BornholmBlomstrer, en bivenlig kampagne, der skal sikre bierne bedre vilkår, ved at landmænd og andre sår blomsterstriber med en bivenlig frøblanding langs grøftekanterne eller bivenlige blomsterarealer i haver og på marker. Læs mere om #BornholmBlomstrer. I 2023 har den nye landbrugsreform med krav om 4 % uproduktive arealer betydet, at der er udsået blomsterbrak på et langt større areal, end det ellers har været tilfældet. I alt er der blomsterbrak på ca. 130 hapåBornholm i år.

Sammen om viben

Landbrug & Fødevarer og Dansk Ornitologisk Forening er i foråret 2019 gået sammen om at sætte fokus på viben. Vibebestanden er faldet de senere år, og de to foreninger har derfor indledt en kampagne, der forhåbentlig kan medvirke til at skabe bedre forhold for viberne i landbrugslandet.

Foreningerne har udarbejdet foldere med anbefalinger til, hvad man kan gøre for at skabe bedre forhold for viben på hhv. omdriftsarealer, eng- og græsarealer og lavbunds- eller vådområder. Du kan læse mere om kampagnen på Landbrug & Fødevarers hjemmeside.

Værn om grøftekanterne

Vi skal også værne om grøftekanterne, vandløbene og naturen i det hele taget, og det gør vi blandt andet ved at være omhyggelige med at holde god afstand til vandhuller, åer, overdrev, enge, grøftekanter og andre naturarealer, når der pløjes, gødskes og sprøjtes.

Har du en annonce, du vil have i bladet, skal du endelig kontakte Karen, som kan hjælpe dig, oplyse om pris m.m.
Karen Brandt
Ansvarlig for Nyt fra BLF
Målret dit budskab

Køb annonceplads i Nyt fra BLF

Ram alle medlemmer hos BLF, samarbejdspartnere og de øvrige mange læsere af bladet.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.