Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 3 - April 2024
Har du brug for rådgivning? Læs mere på vkst.dk og find din lokale rådgiver på Kannikegaard i Aakirkeby.

Naturtjek – få mere natur på din ejendom

Hos Bornholms Landbrug & Fødevarer tilbyder vi dig et Naturtjek. Et Naturtjek er et værktøj til dig som landmand eller lodsejer, der ønsker at få synliggjort naturværdierne på din ejendom og få en konkret plan for, hvordan du bevarer og udvikler naturen og styrker biodiversiteten på netop din ejendom.

Hvorfor få et Naturtjek?

Som landmand er du tæt på naturen hver dag og ejer formentlig selv større eller mindre naturarealer. Du har derfor mulighed for at gøre en stor og vigtig forskel for de mange arter af dyr, planter, insekter osv., der lever på dine arealer. De fleste ønsker at gøre en indsats for at hjælpe naturen og styrke biodiversiteten. Det kan dog være svært at få overblik over og få synliggjort de eksisterende naturværdier og hvilke indsatsmuligheder, der har den største effekt og derfor gavner naturen mest. Samtidig kan der opstå uvished om, hvordan landbrugsproduktion og den ønskede naturindsats kan kombineres.

Med et Naturtjek har vi fokus på at finde de løsninger, der passer til din bedrift, så natur og driftspraksis går op i en højere enhed.

Hvad får du ud af Naturtjek

  • Et besøg på ejendommen af en Naturtjek-rådgiver, som ud fra eksisterende tilgængelige naturdata og en markvandring med dig vil gennemgå ejendommens naturværdier og komme ideer til udvikling og prioritering af din natur.
  • En skræddersyet Naturtjek-plan med oversigtskort, billeder og beskrivelser af naturværdierne hos dig samt konkrete idéer til, hvordan du kan bevare og forbedre naturen på din ejendom.
  • Et Naturtjek-skilt, som du kan hænge op på ejendommen.
  • Hvis du ønsker det, skriver vi også udkast til en pressemeddelelse, som du kan sende til lokalpressen, lægge på din Facebookside, hjemmeside eller andre medier. Alt sammen noget, som viser, at du involverer dig aktivt i indsatsen for biodiversiteten på din ejendom.

Sådan foregår et Naturtjek

Et Naturtjek består af tre dele: En forundersøgelse ud fra eksisterende tilgængeligt naturdata og kortmateriale, et bedriftsbesøg med 1:1 rådgivning om status og indsatsmuligheder og endelig en skræddersyet Naturtjek-plan

Med udgangspunkt i tilgængelige naturdata og besøget hos dig, hvor vi sammen tager en markvandring, giver vi konkrete forslag til indsatser, der giver den største effekt for natur og biodiversitet i samspil med driftspraksis, regler, tilskud og økonomi på netop din ejendom.

Under Naturtjekket gennemgår vi den nuværende praksis omkring dyrehold, driftspraksis, indsatser, fremtidsønsker mm. og forsøger på den baggrund at finde de løsninger, der passer dig og din bedrift. Ved at finde de skræddersyede løsninger gøres naturindsatsen mere håndgribelig, og chancerne for at de foreslåede indsatser realiseres øges.

Det er vigtigt at understrege, at Naturtjekket er frivilligt, og at det derfor er helt op til dig, om du vælger af følge anbefalingerne

Prisen for et Naturtjek afhænger af ejendommens størrelse og kompleksitet. Naturtjek er til vores almindelige timepris, dvs. 955 kr. for medlemmer og 1.150 kr. for ikke-medlemmer plus moms. Du er velkommen til at kontakte Simon Joakim Munk, hvis du ønsker at vide mere om Naturtjek eller få et overslag på, hvor lang tid vi forventer at skulle bruge på din ejendom, inden du beslutter di

ESG og miljøledelse

Tabet af biodiversitet har stor bevågenhed i samfundet og landmænd vil derfor allerede nu og helt sikkert i fremtiden opleve, at der stilles krav om at dokumentere deres indsatser for biodiversitet på ejendomsniveau. Biodiversitet er en del af E’et i ESG (Environmental, Social og Governance).

Naturtjekrapporten er et tydeligt og håndgribeligt bevis på at landmanden involverer sig aktivt i indsatsen og bekymrer sig for biodiversiteten på sin ejendom. Du kan bruge dit Naturtjek som dokumentation for, at du gør noget for biodiversiteten og bæredygtig udvikling, eksempelvis som virkemiddel i ESG-rapporten eller som en del af ejendommens miljøledelse på IE-husdyrbrugene.

Har du en annonce, du vil have i bladet, skal du endelig kontakte Karen, som kan hjælpe dig, oplyse om pris m.m.
Karen Brandt
Ansvarlig for Nyt fra BLF
Målret dit budskab

Køb annonceplads i Nyt fra BLF

Ram alle medlemmer hos BLF, samarbejdspartnere og de øvrige mange læsere af bladet.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.