Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 3 - April 2024
Har du brug for rådgivning? Læs mere på vkst.dk og find din lokale rådgiver på Kannikegaard i Aakirkeby.

Bornholms Landbrug & Fødevarers planteafdeling har egen forsøgsmark beliggende vest for Aakirkeby. Forsøgsmarken lægger jord til flere af de såkaldte landsforsøg, som Bornholms Landbrug & Fødevarer udfører for Agro Tech/Teknologisk Institut i Skejby ved Århus.

Ud over forsøgene i forsøgsmarken har vi også en del forsøg ude hos landmænd, der er behjælpelige med at lægge mark til, hvis vi f.eks. har behov for at udføre et forsøg i en bestemt afgrøde, som den pågældende landmand dyrker. Landmænd, der lægger mark til vores forsøg, er vores forsøgsværter.

I alt har vi ca. 30 forsøg hver sæson ud af de i alt ca. 1.000 forsøg, der er på landsplan. Da vi på Bornholm adskiller os klimamæssigt fra resten af landet, har vi en stor interesse i at have forsøg her på øen, da resultatet af forsøgene vil adskille sig fra resultatet af tilsvarende forsøg andre steder i landet.

Forsøgene ligger i så forskellige afgrøder som vinterhvede, vinterbyg, vinterrug, vårbyg, havre, hestebønner, hvidkløver, rajgræs og raps.

Forsøgene er den metode, landbruget har til at afprøve nye dyrkningsmetoder inden for planteavl, og forsøgsarbejdet har været med til at udvikle dansk landbrug, til hvor det er i dag.

Bornholms Landbrug & Fødevarers forsøgsmark vest for Aakirkeby

I forsøgsmarken afprøver vi mange forskellige sorter for at finde de, der klarer sig bedst under vores vejrmæssige forhold. Der bliver også afprøvet forskellige løsninger imod ukrudt, sygdomme og skadedyr. Det kan være nye kemikalier, der kommer på markedet, men også velkendte pesticider og gødninger bliver afprøvet i forsøgene. Ud fra forsøgsresultaterne bliver landmændene vejledt, ligesom man i forsøgene afprøver forskellige metoder, inden sorter, midler og doseringer anbefales til landmændene.

Hvis en landmand har undret sig over noget spændende i sin mark og henvender sig til os, kan vi prøve at finde en forsøgsplan, der kan belyse problemet. Det kan være forekomsten af besværligt ukrudt eller særligt kraftige angreb af svampe. Det vil være oplagt at anlægge et forsøg, så vi kan afprøve pesticider til at løse problemet.

Som en del af alsidigheden i forsøgene indgår både konventionelle og økologiske dyrkningsmetoder. Arbejdet med forsøgene kræver specielt forsøgsudstyr. Vores forsøgsudstyr omfatter en specialbygget såmaskine, der kan så i smalle striber, en forsøgssprøjte, der kan sprøjte i 2,5 meters bredde samt en mejetærsker, som er ombygget, så den egner sig til høst af forsøgsparceller. Måske bringer fremtiden en ny såmaskine, der vil gøre såningen mere præcis og arbejdsgangen hurtigere.

Arbejdet med forsøgene byder sommeren igennem på en masse registreringer i forsøgene spredt over hele øen. Vi udfører forskellige registreringer alt afhængig af forsøgstype. Det kan være optællinger af ukrudt, som kan være omfattende i forsøgsparceller, der slet ikke er sprøjtet.

Når høsten sætter ind, kører vores mejetærsker øen rundt for at høste vores forsøg. Mejetærskeren er forsynet med et særligt smalt skærebord på kun 2,5 m i bredden. Tilmed er mejetærskeren blevet ombygget, så der er indbygget en vægt i forbindelse med korntanken, så vi kan veje udbyttet i hver eneste parcel og tage en kornprøve i parcellerne. Alle kornprøverne bliver efterfølgende analyseret for vandindhold, protein, stivelse mm., og i nogle tilfælde bruges mere avancerede analyser, hvor der analyseres for eksempelvis fusariumtoksiner.

Alle resultater fra landsforsøgene bliver sendt til Landskontoret i Skejby, som udfører den statistiske bearbejdning og publicerer resultaterne i oversigten over landsforsøgene. Resultaterne indgår også i sortsinfo på internettet. Når planteavlskonsulenter over hele landet skal rådgive landmænd om valg af sorter og pesticider, er det resultaterne fra landsforsøgene, de støtter sig til.

En gang om året kommer konsulenter fra SEGES, landbrugets videnscenter i  Skejby ved Århus, til Bornholm for at se, hvordan det går med vores forsøg. Da inviterer Bornholms Landbrug & Fødevarer forsøgsværter og andre interesserede landmænd og repræsentanter for maskinstationer m.fl. på tur rundt og besigtige vores forsøg. Det er normalt i slutningen af juni, denne tur løber af stablen.

Forsøgsarbejdet vurderes
Forsøgsparceller vurderes
Har du en annonce, du vil have i bladet, skal du endelig kontakte Karen, som kan hjælpe dig, oplyse om pris m.m.
Karen Brandt
Ansvarlig for Nyt fra BLF
Målret dit budskab

Køb annonceplads i Nyt fra BLF

Ram alle medlemmer hos BLF, samarbejdspartnere og de øvrige mange læsere af bladet.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.