Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 3 - April 2024
Har du brug for rådgivning? Læs mere på vkst.dk og find din lokale rådgiver på Kannikegaard i Aakirkeby.

Hvis du vil være sikker på at være opdateret på, hvad der sker i marken, kan du abonnere på vores nyhedsblad, Afgrødenyt.

Vi har opgraderet udsendelsen af bladet, så det fremover udkommer ca. 25 gange i løbet af en sæson. Som udgangspunkt får man Afgrødenyt på mail, men det er muligt at vælge at få bladet tilsendt i papirudgave. Pga. de høje portoomkostninger er prisen for papirudgaven noget højere.

For sæsonen 2023/2024 vil det årlige abonnement på Afgrødenyt på mail være på kr. 1.600 ekskl. moms (1.800 kr. for ikke-medlemmer). Vælger man at få Afgrødenyt sendt med post som Quickbrev, er prisen på det årlige abonnement på 2.475 kr. ekskl. moms (2.675 kr. for ikke-medlemmer) og 2.000 kr. ekskl. moms (2.200 kr. for ikke-medlemmer), hvis du vil have det sendt som almindeligt brev.

Vælger du post-udgaven, vil du samtidig få sendt Afgrødenyt på mail, såfremt du har en mailadresse, så du er sikker på at få nyhederne hurtigt.

Uanset hvilken form for abonnement, man vælger, omfatter det også sms-varsling.

Abonnementet følger høstsæsonen med start og slut i august. Opkrævning sker ultimo august for den forgangne abonnement-periode.

Har du en annonce, du vil have i bladet, skal du endelig kontakte Karen, som kan hjælpe dig, oplyse om pris m.m.
Karen Brandt
Ansvarlig for Nyt fra BLF
Målret dit budskab

Køb annonceplads i Nyt fra BLF

Ram alle medlemmer hos BLF, samarbejdspartnere og de øvrige mange læsere af bladet.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.