Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 4 - Juni 2024
Bornholmske landmænd bliver ambassadører for godt landmandskab

Bornholmske landmænd bliver ambassadører for godt landmandskab

3-årigt projekt skal inspirere landmænd til øget anvendelse af IPM-principperne
● Dugfrisk nyt fra BLF


Miljøstyrelsen har tildelt støtte til et projekt på Bornholm, som skal inspirere landmænd til at øge deres anvendelse af principperne for integreret plantebeskyttelse, IPM, og herunder reducere brugen af sprøjtemidler. Projektet er udarbejdet af Bornholms Landbrug & Fødevarer med støtte fra Dansk Planteværn og kommer til at løbe over tre år. Hensigten er, at udvalgte bornholmske landmænd går foran og inspirerer andre til også at følge det gode landmandskab og således indarbejde metoder, der både tilgodeser udbytte, klima og bæredygtighed.

Alle danske landmænd skal hvert år udfylde et skema vedrørende deres brug af IPM-principperne, og for at øge fokus på dette og fremme bl.a. brugen af et varieret sædskifte, resistente sorter og varslinger i forbindelse med udarbejdelsen af mark- og sprøjteplaner vil Bornholms Landbrug & Fødevarer samarbejde med en række lokale landmænd, som skal dele deres erfaringer og således fremstå som ambassadører.

”Vi er glade for Miljøstyrelsens bevilling og håber, at projektet kan være med til at inspirere både bornholmske og øvrige danske landmænd til at øge deres anvendelse af IPM-principperne. Vi vil gerne følge en gruppe landmænd i deres arbejde med IPM-principperne og invitere dem til at deltage i erfagrupper, hvor de kan drøfte muligheder og udfordringer med hinanden og med vores rådgivere. Det tre-årige arbejde skal give os konkrete redskaber og anbefalinger, som skal bruges til at få IPM-principperne bedre implementeret på flere danske landbrug,” siger Thomas Bay Jensen, direktør i Bornholms Landbrug & Fødevarer.

Fokus på udbytte skal forenes med hensyn til klima, natur og miljø

En del af IPM-principperne er også anvendelsen af biologiske midler, hvor det er relevant, samt digitale værktøjer og nye sprøjteteknologier. Som interesseorganisation for planteværnsindustrien i Danmark har Dansk Planteværn en særlig interesse i dette område.

”Med IPM-principperne bliver landbruget opfordret til at tænke nyt i forhold til at levere en bæredygtig produktion, hvor både udbytter og miljø er i fokus. Hvis vi udnytter landbrugsarealet optimalt ved at sikre høje udbytter og anvende planteværn med omtanke, kan vi give mere plads til naturen og passe på klimaet. Vores medlemmer forsker i og udvikler nye teknologier og produkter, der kan være med til at sikre en optimeret anvendelse af produkterne – så lidt som muligt, så meget som nødvendigt. Vi er glade for at samarbejde med Bornholms Landbrug & Fødevarer på dette spændende IPM-projekt og glæder os til at høre landmændenes erfaringer,” siger Tanja Andersen, direktør i Dansk Planteværn.

Tre-årigt projekt begynder med udvælgelse af deltagere

Projektet har fået navnet: ”IPM-projekt 2023 - Øget udbredelse af IPM vha. konkrete indsatser på udvalgte landbrug, der fungerer som eksempel for andre” og starter op 1. april. Første del i 2023 vil være at påbegynde samarbejdet med de udvalgte bornholmske landmænd for herigennem at drøfte deltagernes nuværende IPM-initiativer og mulighed for implementering af nye tiltag. Projektet vil fortsætte i 2024 og 2025 for at følge deltagernes arbejde, initiativer og implementering og dele denne viden med andre landmænd.

På ”Åben Forsøgsmark” den 27. juni 2023 vil Bornholms Landbrug & Fødevarer fortælle mere om IPM-projektet. Mere information om projektet og dagen vil komme her på hjemmesiden, og såvel Bornholms Landbrug & Fødevarer som Dansk Planteværn vil løbende kommunikere om IPM-projektet på hjemmesider og sociale medier.

Til de bornholmske landmænd

Planteafdelingen vil i løbet af den næste månedstid rekruttere landmænd til at deltage i projektet. Vi skal bruge ca. 6 landmænd med til sammen meget gerne mere end 2.000 hektar.

Hvis du allerede ved, at det er et projekt du gerne deltager i, eller vil høre mere om, så kontakt din planterådgiver på BLF.

Kalender

Ingen kommende begivenheder er planlagt netop nu.
Læs seneste udgave

Nyt fra BLF

Vær fuldt opdateret på landbrugets udvikling, ny viden, kommende arrangementer og meget mere.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.