Vi sidder klar til at hjælpe dig: mandag—torsdag kl. 8—16 og fredag kl. 8—15.
Seneste 'Nyt fra BLF':
Maj 2023
Projekt

Bornholm Blomstrer

Projektet er afsluttet.
Læs mere
Projektet er afsluttet. Læs baggrunden for projektet:

Bornholm Blomstrer vil igen i 2022 sætte farve på det bornholmske landskab og gøre en indsats for biodiversiteten.

Kampagnen Bornholm Blomstrer forsøger igen i år at sætte kulør på det bornholmske landskab ved, at der udsås blomsterstriber på de bornholmske marker. Bornholms Landbrug & Fødevarer fortsætter arbejdet med blomsterstriber i 2022 for at styrke landskabsoplevelsen, naturforståelsen og sikre en god fødekilde for sommerfugle, bier og andre insekter. I 2022 er Bornholm Blomstrer sponsoreret af Dansk Planteværn.

Kort over blomsterstriber og -marker i 2022

Etablering af blomster i marken kan indgå i det støtteberettigede areal enten som et vildt- og bivenligt tiltag eller som blomster- eller bestøverbrak og dermed være med til opfylde ejendommens MFO-krav. I 2022 har vi valgt både en etårig blomsterblanding og en flerårig blomsterblanding. Begge blomsterblandinger er artsrige og giver en lang blomstringsperiode til glæde for mennesker og insekter. Den flerårige blomsterblanding er uden korsblomstrede planter, katost og boghvede, hvilket muliggør en ukompliceret brug af blandingen på mange arealer.

Blomsterstribe ved Østermarie i 2020

Effekten af blomster

Blomsterstriber i marken er et godt samtaleemne og kan styrke samspillet og kommunikationen mellem landbruget og det omkringliggende samfund, hvor blomsterstriberne er et symbol på det blomstrende bornholmske samfund. Landskabsoplevelsen styrkes ved, at linjerne i landskabet tydeliggøres af blomsterstriberne og ved at få de lokale og turister til at stoppe op, nyde udsigten og måske plukke lidt blomster til vasen på spisebordet. Udsåning af blomster er understøttende for biodiversiteten ved, at de blomstrende planter udgør en stor føderessource for en lang række insekter, der er pressede på ressourcer i agerlandet. Blomsterstriber har samtidig en positiv effekt for den øvrige fauna i agerlandet ved at et rigt insektliv forplanter sig i opad i fødekæden og ved at give naturlig dækning henover vinteren for dyrelivet.

Humlebierne har også glæde af blomsterstriberne

Samarbejdspartnere i Bornholm Blomstrer:

  • Dansk Planteværn
  • Torvehal Bornholm

Andre af vores igangværende projekter

VikingDanmark er sponsor på frokost og eftermiddagskaffe

Læs mere

Bornholms Digitale Fødevarerplatform

Læs mere

Potentialet for selvforsyning med proteinkilder

Læs mere

Kulinarisk Ø - Madfestival

Læs mere

Contracts2.0

Læs mere

Bæredygtige spisesteder og madoplevelser

Læs mere

Blomstrende grøftekanter

Læs mere

Agerlandets fugle

Læs mere

Biogasplan Bornholm

Læs mere

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.