Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 3 - April 2024
Projekt

Bornholm Blomstrer

Projektet er afsluttet.
Læs mere
Har du brug for rådgivning? Læs mere på vkst.dk og find din lokale rådgiver på Kannikegaard i Aakirkeby.
Projektet er afsluttet. Læs baggrunden for projektet:

Bornholm Blomstrer har i flere år sat farve på det bornholmske landskab og gjort en indsats for biodiversiteten.

Kampagnen Bornholm Blomstrer har igennem flere år sat kulør på det bornholmske landskab ved, at der er blevet udsået blomsterstriber på de bornholmske marker. Blomsterstriberne styrker landskabsoplevelsen, naturforståelsen og sikre en god fødekilde for sommerfugle, bier og andre insekter.

Kort over blomsterstriber og -marker i 2022

Etablering af blomster i marken kan indgå i det støtteberettigede areal enten som et vildt- og bivenligt tiltag eller som blomster- eller bestøverbrak og dermed være med til opfylde ejendommens MFO-krav. I 2023 har den nye landbrugsreform med krav om 4 % uproduktive arealer betydet, at der er udsået blomsterbrak på et langt større areal, end det ellers har været tilfældet. I alt er der blomsterbrak på ca. 130 ha på Bornholm i år.

Blomsterstribe ved Østermarie i 2020

Effekten af blomster

Udsåning af blomster er understøttende for biodiversiteten ved, at de blomstrende planter udgør en stor føderessource for en lang række insekter, der er pressede på ressourcer i agerlandet. Blomsterstriber har samtidig en positiv effekt for den øvrige fauna i agerlandet ved at et rigt insektliv forplanter sig i opad i fødekæden og ved at give naturlig dækning henover vinteren for dyrelivet.

Humlebierne har også glæde af blomsterstriberne

Andre af vores igangværende projekter

IPM-projekt

Læs mere

Contracts2.0

Læs mere

Bæredygtige spisesteder og madoplevelser

Læs mere

Blomstrende grøftekanter

Læs mere

Agerlandets fugle

Læs mere

Biogasplan Bornholm

Læs mere

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.