Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 3 - April 2024
Denne rådgivning leveres af vkst
Til salg:
SOLGT

Stenløsevej - landbrugsjord til salg

Se billeder

Ca. 49 ha jordareal tilhørende Habrodam, Stenløsevej 12, frasælges.

Arealerne, der ønskes frasolgt, er langt overvejende EU-støtteberettigede landbrugsarealer beliggende i 3 ”blokke”, som oprindeligt omfatter jord fra Habrodam, Hullegård og Gl. Skovgård. Det samlede dyrkbare, EU-støtteberettigede areal udgør ca. 48,07 ha, medens totalarealet ventes at udgøre ca. 49,0 ha.

Op til bygningssættet på Habrodam ligger to store marker med et støtteberettiget areal på 23,77 ha. Dertil et lille hjørne skov mod sydøst. De to marker er meget regulære, fortrinsvis flade arealer, som er dyrkningssikre og generelt vel-drænet lerholdig jord, som pga. markstørrelsen kan drives effektivt. Der forekommer fremspring af fladklippe i begge marker.

Arealerne ved Rønnevej er beliggende med fantastisk udsigt over Østersøen. Det dyrkbare areal er 13,18 ha som ligger i to marker, alene adskilt af en privatvej. Der er generelt tale om dyrkningssikker, veldrænet, lermuldet til stiv jord og kun få marksten. Der er forekomst af fladklippe på den øverste del bag Hullegård. Tillige er der 0,69 ha fredskov længst mod vest.

Den sidste del af jorden ligger nord og vest for Gl. Skovgård ved Dalegårdsvej. De dyrkbare arealer ligger i 3 støtteberettigede marker med et samlet dyrket areal på 11,12 ha, og hvor markerne i høj grad afgrænses af skov. Også her er der forekomst af fladklippe på arealerne.

For yderligere information og salgsmateriale kontakt ejendomsrådgiver Ingvar Olsen på tlf. 5690 7844 eller på mail iko@blf.dk.

Billeder

No items found.
Har du en annonce, du vil have i bladet, skal du endelig kontakte Karen, som kan hjælpe dig, oplyse om pris m.m.
Karen Brandt
Ansvarlig for Nyt fra BLF
Målret dit budskab til Bornholms landbrug & fødevarervirksomheder

Køb annonceplads i Nyt fra BLF

Ram alle medlemmer hos BLF, samarbejdspartnere og de øvrige mange læsere af bladet.

Kalender

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.