Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 3 - April 2024

Smedegård er en flot og velholdt landbrugsejendom beliggende mellem Nylars og Vestermarie, hvortil der er gode adgangsforhold fra Kirkevej og Blemmelyngvejen. Ejendommen vil være særdeles velegnet for en familie, som ønsker en god base med masser af plads på landet, og hvor en forpagtningsindtægt fra jorden vil give et godt, fast bidrag til terminer mv.

Ejendommens totale areal udgør 27,5 ha. Heraf udgør det EU-støtteberettigede areal 21,37 ha. Det støtteberettigede jordareal ligger samlet omkring ejendommen og er flad, fortrinsvis dyrkningssikker jord, der hælder let mod syd. Jorden er pt. bortforpagtet, og forpagter har sået vinterraps på hovedparten af arealet (19,73 ha) til høst i 2023.

Ejendomsfladen med de to matrikler
De støtteberettigede arealer

Til ejendommen hører et enkelt skovstykke på 4,3 ha beliggende på nordsiden af Blemmelyngvejen. Skoven er ikke pålagt fredskovspligt. Skoven rummer fortrinsvis ældre bevoksninger af både løvtræ og nåletræ.

Stuehuset er opført i 1850 og fremstår i pæn stand og med nyere fibercement-tag fra 1998. Der er 200 m2 bebygget areal, hvoraf de 38 m2 er indbygget udhus, så det samlede boligareal er på 162 m2.

Stuehuset opvarmes til dels fra nyere jordvarmeanlæg opført i 2018 og kan efter behov suppleres med varme fra fastbrændselsfyr med stoker i bryggerset, der både kan håndtere brænde og træpiller mv.

Køkkenet er dejligt lyst og rummeligt og er sydvendt mod haven. Køkkenet er åbent mod en spiseafdeling med udgang til en dejlig og meget anvendelig overdækket terrasse, der er muret op mod øst, så man dermed har en skøn lækrog og rigtig god udsigt over den store, frodige og spændende have. Spiseafdelingen og entreen er forsynet med gulvvarme.

Afløb med nedsivningsanlæg er renoveret og opdateret i 2011. Elinstallationerne er gennemgået for få år siden og er samlet i husets bryggers.

Stuehuset indeholder to sydvendte stuer med masser af lysindfald. Mod gården er der 3 værelser, og i den vestre ende er der en gæsteafdeling med yderligere 2 værelser, entre, mellemgang og gæstetoilet. Førstesalen er uudnyttet loft.

Ud over stuehuset består ejendommen af to længer mod øst og nord, som omkranser den hyggelige gårdsplads, og som er opført efter brand i 1998.

Østre længe, der er sammenbygget med stuehuset i det nordøstlige hjørne, er indrettet som værkstedsteds-/opbevaringsbygning samt garage og gennemkørselsport, er på 158 m2. I sydøstre hjørne er der et lukket rum med mulighed for op til 3 hestebokse. Fra østre længe er der gennemgang til lade/maskinhus/brændelager på 270 m2, der er opført samtidig. Længerne er opført i mursten med tag i fibercement, støbt gulv overalt og med stålspær-konstruktion, hvilket gør dem anvendelige til rigtig mange formål. På nordre længes tag er etableret et solcelleanlæg i 2011 med en effekt i KW på 6.

Endelig er der mod vest et fritliggende og meget rummeligt maskinhus, opført i 1976 og udbygget i 1998 med murstensvægge, støbt gulv, stålspær-konstruktion, ledhejseport og tag af metalplader. Bygningen er på 364 m2.

Der er altså i alt knap 800 m indendørsarealer til opbevaring af halm, korn eller maskiner, eller som kan anvendes til værksted eller hvad man ellers måtte have af idéer.

Syd for stuehuset er der en stor, dejlig parklignende have med stor græsplæne og blandet bevoksning med mange frugttræer, bærbuske, blomster og en hyggelig havedam, og hvor der er anlagt urtehave med bed.

Billeder

No items found.
Har du en annonce, du vil have i bladet, skal du endelig kontakte Karen, som kan hjælpe dig, oplyse om pris m.m.
Karen Brandt
Ansvarlig for Nyt fra BLF
Målret dit budskab til Bornholms landbrug & fødevarervirksomheder

Køb annonceplads i Nyt fra BLF

Ram alle medlemmer hos BLF, samarbejdspartnere og de øvrige mange læsere af bladet.

Kalender

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.