Vi sidder klar til at hjælpe dig: mandag—torsdag kl. 8—16 og fredag kl. 8—15.
Seneste 'Nyt fra BLF':
Januar 2023
Til salg:
SOLGT

Brunsgård

Se billeder

Landbrugsbedriften Brunsgård sælges med 220 ha og årlig produktion af ca. 45.000 smågrise i nyere staldanlæg

Landbrugsbedriften Brunsgård i Nylars Sogn med en stor smågriseproduktion består af 4 selvstændige ejendomme med Brunsgård som hovedejendommen, mens de tre øvrige ejendomme er landbrugsejendomme uden beboelse. De fire ejendomme har et samlet areal på 220 ha og et samlet dyrkbart areal på ca. 188 ha. Skovarealer udgør ca. 17 ha, mens de resterende arealer udgøres af bygningsparceller, vej mv. Jorden er langt overvejende dyrkningssikker, lermuldet og velarronderet.

Bedriften producerer årligt ca. 45.000 stk. smågrise ud fra et soantal på ca. 1.270 årssøer. Alle søer er samlet på Brunsgård, mens smågrisene efter fravænning flyttes til smågrisestalde på Hjuleregård. Ca. 39.000 smågrise afsættes pt. til to lokale aftagere, resten afsættes som puljegrise. Svineproduktionen foregår på begge ejendomme langt overvejende i nyere Gråkjær staldanlæg fra 2008, henholdsvis ca. 4.800 m2 og 3.550 m2 med fokus på rationalitet og arbejdsmiljø. Der er desuden fuld opbevaringskapacitet til korn i gastætte siloer og 3 overdækkede gylletanke.

Stuehuset på Brunsgård er stort og præsentabelt  med nyere køkken, badeværelse og bryggers - alle med klinkegulv og gulvvarme. Boligarealet er på 344 m2. Der er fodermesterbolig på 80 m2.

Bedriften sælges i fuld drift med besætning, stor kornbeholdning og mindre maskinpark. Samlet set er der tale om en meget attraktiv, veldrevet bedrift med stor afkastningsevne og en rigtig god rentabilitet. Al avlsjorden er pt. bortforpagtet, men kontrakten kan efter høst 2021 frit ophæves eller genforhandles til fortsættelse.

Ring eller send en mail, hvis du er interesseret i at høre mere og få tilsendt salgsopstilling.

Ejendommenes indbyrdes placering

Billeder

No items found.

Få hjælp til tinglysning — til en skarp pris!

Vi har mange års erfaring med tinglysning, og kan hjælpe netop dig til en god pris og en hurtig proces.
Anette Plum
Sekretær, ejendomshandel
Har du en annonce, du vil have i bladet, skal du endelig kontakte Karen, som kan hjælpe dig, oplyse om pris m.m.
Karen Brandt
Ansvarlig for Nyt fra BLF
Målret dit budskab til Bornholms landbrug & fødevarervirksomheder

Køb annonceplads i Nyt fra BLF

Ram alle medlemmer hos BLF, samarbejdspartnere og de øvrige mange læsere af bladet.

Kalender

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.