Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 3 - April 2024

Engegård er en pæn og velbeliggende landbrugsejendom. Engegård ligger tilbagetrukket og ugenert med tilkørsel ad privatvej fra Bodelyngsvejen syd for Lobbæk i Nylars Sogn. Der har tidligere været slagtesvinehold på Engegård, men de senere år har bedriften været drevet udelukkende med planteavl.

Ejendommens totale areal udgør 39,63 ha, hvoraf EU-berettiget areal udgør 34,44 ha. Heraf er 32,48 ha dyrkbart areal i omdrift, medens 1,96 ha ligger som vedvarende græs og bræmmer.

Landbrugsjorden er overvejende god, dyrkningssikker, lermuldet jord med generelt god afdræning. Ejendommen sælges tilsået med 14,10 ha vinterraps og 18,38 ha vinterhvede.

Derudover er der et skovareal på ca. 2,4 ha løvskov, som er udtyndet for nylig. Skoven har status af fredskov.

Stuehuset, der er nordvendt, er opført i 1853 og fremstår udvendigt pænt og velholdt med gode ydermure og nyere tag fra 2009. Vinduerne er udskiftet i 2000. Stuehusets bebyggede areal er på 263 m2, og det samlede uudnyttede tagetageareal er på 197 m2. Der er indlagt centralvarme og varmeforsyningen kommer fra stokerfyr i udlænge.

Indenfor er der rigtig gode muligheder for at sætte sit eget præg på det rummelige stuehus, der indeholder 8 værelser/stuer, ældre badeværelse og ældre køkken med komfur med gaskogeplader. Indvendigt trænger huset generelt til renovering.

I den vestlige del af stuehuset er der fra den brolagte gårdsplads indgang via en rummelig entre. Mod gavlen af stuehuset forefindes to værelser, der ikke har været i brug i mange år og således ikke er beboelige.

Senest har der været slagtesvinehold på dybstrøelse i den nyere af staldene, der er opført i mursten i 1953 og senere er forlænget med stålplader, så den i alt er på 737 m2. Bygningen har dårlige eternit-tagplader, der er tjenlige til udskiftning, ligesom noget af vægbeklædningen bør skiftes. Derudover er der de to mindre vinkelbyggede oprindelige staldbygninger i bindingsværk, opført samtidig med stuehuset i 1853. I den tidligere staldbygning tættest på stuehuset er der nu fyrrum med Twin Heat træpillefyr fra 2005 og garage.

Endelig er der til ejendommen et fritliggende, rummeligt og meget anvendeligt maskinhus fra 1996 på 528 m2 opført med stålspær og vægbeklædning af metalplader, samt støbt gulv i den ene halvdel nærmest porten. Taget på maskinhuset er eternit blev udskiftet i 2016/17.

For nærmere information og salgsmateriale kontakt ejendomsrådgiver Ingvar K. Olsen på tlf. 5690 7844 eller på mail iko@blf.dk.

Billeder

No items found.
Har du en annonce, du vil have i bladet, skal du endelig kontakte Karen, som kan hjælpe dig, oplyse om pris m.m.
Karen Brandt
Ansvarlig for Nyt fra BLF
Målret dit budskab til Bornholms landbrug & fødevarervirksomheder

Køb annonceplads i Nyt fra BLF

Ram alle medlemmer hos BLF, samarbejdspartnere og de øvrige mange læsere af bladet.

Kalender

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.