Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 3 - April 2024
Denne rådgivning leveres af vkst
Til salg:
SOLGT

Malkekvægbedriften Trommeregård sælges

Se billeder

Trommeregård på Aarsballevej 2, lige syd for Klemensker, er en moderne og velholdt kvægejendom med et attraktivt, velfungerende staldanlæg, der danner basis for en sund, effektiv, rationel og rentabel drift fremadrettet.

Det EU-støtteberettigede areal er på 51,87 ha lermuldet, langt overvejende dyrkningssikker jord, der ligger velarronderet omkring ejendommen. Til ejendommen hører endvidere en skovparcel på 1,65 ha, beliggende mod nordøst, hvor der er noteret fredskovpligt.

Det flotte, velholdte stuehus fra 1958 er med sine 260 m2 og 150 m2 kælder særdeles rummeligt og er løbende blevet moderniseret både inde og ude. Huset er i god stand og fremstår flot og velholdt i røde mursten. Huset er løbende blevet moderniseret. Således er der i 2001 opsat nyt HTH-køkken, ligesom badeværelset er renoveret i 2011. Tegltaget er skiftet i 2009 med nye tagvinduer og med undertag af brædder og tagpap. Der er skiftet vinduer i stuehuset ad to omgange: Mod gårdspladsen og i gavle i 2000, og mod haven i 2005.

Stuehuset opvarmes med varmegenvinding fra malkeanlæg og jordvarme, installeret i 2005, og der suppleres med brændeovn, der er ny fra 2019. Varmegenvinding kan fungere selvstændigt som varmepumpe.

Til Trommeregård hører driftsbygninger på i alt ca. 4.600 m2. De fleste af driftsbygningerne er af nyere dato. Der er installeret LED-belysning i alle stalde.

Kostalden på 2.015 m2 er løsdriftsstald med sengebåse og drænet gulv med skrabere. Malkestalden er 2x10 sildeben med MilkRite-anlæg fra 2021. Derudover ungdyrstald og kalvestald samt foderlade på 1.165 m2 opført i 2008.

Lige uden for stalden er der 4 plansiloer til ensilage af græs og majs på i alt 1.100 m2, adskilt af jordvolde. Sydvest for plansiloerne ligger den store gyllebeholder med et rumindhold på 3.000 m3, der er etableret i 2003. Mod nordøst ligger den lille gyllebeholder på 1.500 m3, opført i 1993. Begge gyllebeholdere er senest godkendt i 2023 for en 10-årig periode. Stalde, lade og køresiloer ligger passende centreret og med befæstede kørselsarealer, som medfører, at den daglige foderblanding og fodring kan afvikles rationelt.

For nærmere oplysninger og salgsopstilling, kontakt Ingvar Olsen.

Billeder

No items found.
Har du en annonce, du vil have i bladet, skal du endelig kontakte Karen, som kan hjælpe dig, oplyse om pris m.m.
Karen Brandt
Ansvarlig for Nyt fra BLF
Målret dit budskab til Bornholms landbrug & fødevarervirksomheder

Køb annonceplads i Nyt fra BLF

Ram alle medlemmer hos BLF, samarbejdspartnere og de øvrige mange læsere af bladet.

Kalender

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.