Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 3 - April 2024

Skovsholm er en velholdt og velbeliggende landbrugsejendom mellem Klemensker og Årsballe med arealer grænsende op til den meget smukke Rø Plantage mod nordøst og Klemensker Plantage mod sydvest.

Det totale areal udgør 31,41 ha, hvoraf de 28,44 ha er tilskudsberettiget og udforpagtet. Af de 28,44 ha dyrkes 24,96 ha i én stor mark, som ligger hele vejen rundt om bygningerne som et rationelt og dyrkningssikkert areal med kraftig, lerholdig jord. De resterende 3,4 ha, der er bortforpagtet, består af 3 vedvarende græsarealer, der mod nord skråner ned mod Borgedalen. Restarealet på ca. 3 ha består af skovarealer på knap 2 ha, der ikke er pålagt fredskovspligt, samt bygningsparcel mv.

Forpagtningskontrakten kan pga. ejers død bringes til ophør efter høst 2023. Der gøres opmærksom på, at forpagter har forkøbsret.


Bygningerne består af et nordvendt stuehus opført i 1874 og med nyere eternittag. Stuehuset fremstår i pæn stand. Der er 160 m2 bebygget areal og et samlet tagetageareal på 112 m2, hvoraf 20 m2 er udnyttet tagetage, så det samlede boligareal er på 180 m2.

Køkkenet er ældre men velholdt og rummeligt. Det er dejligt åbent og er tilknyttet spiseafdeling.

Udover spisekøkkenet indeholder stuehuset to større og pæne stuer, der begge vender ud mod gårdspladsen mod syd. Derudover er der gode 3 værelser i stueetagen. Førstesalen er uudnyttet bortset fra to ældre loftsværelser.

Eneste ældre driftsbygning er østre længe, som indeholder fyrrum med halm/brændefyr, garage, hestestald og oplagsrum. Længen, der er på 300 m2, er opført i 1931 i mursten med tag af metalplader.

Maskinhus mod syd er opført i 1979 og er på 538 m2. Længen har stålspær-konstruktion og rigtig høj rejsning, skydeport mod øst og plantørreri med kanaler i vestre ende. Gulvet er støbt betongulv, og siderne opført i fund-blokke med stålplader øverst. Udover maskinhus rummer bygningen et større værksted mod gården.


Vestre længe og lagerbygningen udenfor er begge opført efter stormskade i 1993-1994. Vestre længe på 448 m2 er sammenbygget med maskinhuset og er opført i flotte røde mursten med stålspær-konstruktion, pæne staldvinduer og ledhejseport mod nord.

Maskinhuset udenfor mod vest (billede nedenfor) på 512 m2 er opført traditionelt, ligeledes med stålspær, støbt gulv, eternittag og med porte i begge ender.

Alle tre bygninger, der samlet udgør ca. 1.500 m2 er meget anvendelige til mange formål, er lette at vedligeholde og med gode tilkørselsforhold.

I 2012 er der opført en KVA Vind 6-vindmølle, der årligt producerer ca. 13.000 kWh og giver grøn strøm til stuehusets luft til vand-varmepumpe, opsat i juli 2021.

Ejendommen sælges ved budgivning. For nærmere oplysninger og salgsopstilling kontakt Ingvar Olsen.

Billeder

No items found.
Har du en annonce, du vil have i bladet, skal du endelig kontakte Karen, som kan hjælpe dig, oplyse om pris m.m.
Karen Brandt
Ansvarlig for Nyt fra BLF
Målret dit budskab til Bornholms landbrug & fødevarervirksomheder

Køb annonceplads i Nyt fra BLF

Ram alle medlemmer hos BLF, samarbejdspartnere og de øvrige mange læsere af bladet.

Kalender

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.