Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 3 - April 2024
Denne rådgivning leveres af vkst
Til salg:
SOLGT

27,52 ha landbrugsjord sælges

Se billeder

27,52 ha samlet landbrugsjord er til salg ved budgivning.

Arealerne er beliggende nord for Klemenskervej, ned mod Kleven. Der er ingen bygninger tilhørende ejendommen, idet der er tale om frasalg af landbrugsjorden tilhørende Nygård, Klemenskervej 58.

Stort set hele arealet er dyrkbart, idet der i hektarstøtte-ansøgningen for 2023 var 25,53 ha støtteberettiget areal, hvor det samlede areal udgør 27,52 ha. De resterende 2 ha er primært hegn og skovbevoksninger.

Der er tale om et velarronderede areal med dyrkbar jord og med generelt gode adgangsforhold! Mod nord støder arealerne op til det meget naturskønne område ved Kleven og Spællinge mose.

Arealerne skal forventes overtaget inden foråret 2024 fortrinsvis som stubmark efter majs og korn.

For nærmere information og salgsmateriale, kontakt ejendomsrådgiver Ingvar Olsen på tlf. 5690 7844.

Billeder

No items found.
Har du en annonce, du vil have i bladet, skal du endelig kontakte Karen, som kan hjælpe dig, oplyse om pris m.m.
Karen Brandt
Ansvarlig for Nyt fra BLF
Målret dit budskab til Bornholms landbrug & fødevarervirksomheder

Køb annonceplads i Nyt fra BLF

Ram alle medlemmer hos BLF, samarbejdspartnere og de øvrige mange læsere af bladet.

Kalender

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.