Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 3 - April 2024

Frydenlund er en velbeliggende landbrugsejendom med planteavl og slagtesvineproduktion, beliggende sydøst for Østermarie By og grænsende op til Østermarie Plantage.

Det totale areal udgør 52,5 ha. Heraf er 44,52 ha dyrkbar jord, som ligger med en fin arrondering samlet omkring ejendommen. Jorden er generelt veldrænet uden våde pletter og forholdsvis flad, lermuldet jord med et udmærket udbyttepotentiale. Ca. 6,5 ha er skov fordelt på flere mindre skovarealer.

EU-støtteberettiget areal

Ejendommens bygninger er opført efter brand i 1971, med vestre længe som en tværgående længe og sammenbygget med svinestalden både mod øst og vest.  Staldene er opført i sektioner med 2 x 192 stipladser, 1 x 132 stipladser og 2 x 140 stipladser samt en opsamlingsstald med 70 stipladser og et udleveringsrum med plads til ca. 80 slagtesvin. Stalden er totalrenoveret i 2002 med nye lofter, bunde, diffus ventilation, nyt inventar, spalter, rørføring til vådfoder mv.

Gården har to gylletanke fra henholdsvis 1986 og 1997 med et rumindhold på hhv. 834 m3 og 1.110 m3, og der er to gastætte kornsiloer opført i hhv. 1976 og 1991.

Det nordvendte stuehus fra år 1900 er på i alt 188 m2 i grundplan og førstesalen er ikke udnyttet. Der er i 2016 lagt nyt tag af betontegl med undertag. Mod gården fremstår facaden i pæne gule mursten og sammen med det nye tag, fremstår stuehuset præsentabelt. Huset er forsynet med pæne hvide sprossevinduer, der mod gården er skiftet i 2005 og mod haven er fra ca. 1990.

Stuehuset rummer mod gården en pæn stor entre, et badeværelse, som er renoveret i 1999, en stor dagligstue og en bedst-entre. Mod haven er der et rigtig pænt spisekøkken fra år 2000 med viktualierum og udgang til haven og et soveværelse samt en ekstra stue. På vest gavlen er 2 værelser.

For nærmere information og salgsmateriale kontakt ejendomsrådgiver Ingvar K. Olsen på 5690 7844 eller iko@blf.dk.

Billeder

No items found.
Har du en annonce, du vil have i bladet, skal du endelig kontakte Karen, som kan hjælpe dig, oplyse om pris m.m.
Karen Brandt
Ansvarlig for Nyt fra BLF
Målret dit budskab til Bornholms landbrug & fødevarervirksomheder

Køb annonceplads i Nyt fra BLF

Ram alle medlemmer hos BLF, samarbejdspartnere og de øvrige mange læsere af bladet.

Kalender

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.