Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 3 - April 2024
Denne rådgivning leveres af vkst
Til salg:
SOLGT

Landbrugsejendom på Rønnevej 55, 3730 Nexø

Se billeder

Ejendommen på Rønnevej 55 er en idyllisk beliggende landejendom i Bodilsker på sydsiden af Rønnevej, ca. 6 km fra Nexø, og med Øle å i baghaven. Til ejendommen hører der flere rigtig gode og smukt beliggende skovstykker, der for en stor dels vedkommende er pålagt fredskovpligt.

Ejendommens totale areal udgør 18,1 ha. Heraf udgør det EU-støtteberettigede areal ca. 4 ha. Arealerne, er i øjeblikket bortforpagtet har i de senere år været dyrket økologisk. I 2023 er arealerne udlagt til brak med forårsslåning. Desuden er der to mindre arealer på syd- og nordsiden af skovmatriklen 13q, der pt. ikke søges om arealstøtte til, men som ikke er skovbevokset og eventuelt kan medtages i markplanen. Det samlede markareal til ejendommen er dermed tæt på 5 ha. De øvrige ca. 13 ha er spændende skovarealer med meget blandet og varieret løvskov med ahorn, eg og bøg samt nåleskov, bestående af både yngre sitkagran, ældre rødgran, og en thuja-bevoksning. Flere steder er der lave fugtige arealer i skovene med eng og småsøer.

Støtteberettigede arealer
Ejendomsfladen

Hovedparten af skovarealerne er pålagt fredskovpligt. Det er en rigtig god og attraktiv jagt på ejendommen i det varierede terræn og med vandhuller og søer i skovbevoksningerne. En stor del af ejendommen gennemløbes af Øle å. Dels løber Øle å langs de to matrikler nord og syd for Rønnevej, dels bugter åen sig smukt gennem den store skovmatrikel, der ligger på begge sider af Lyngvejen.

Øle å bugter sig smukt gennem skoven

Stuehuset, der fremstår pænt og nymalet, er opført i 1927 og renoveret i 1986. Der er tale om et fint lille hus på 65 m2 bebygget areal og et samlet, udnyttet tagetageareal på 33 m2. Dermed er det samlede boligareal på 98 m2.

Hyggelig og velholdt landejendom

Stuehuset består i stueplan af entré, badeværelse med gulvvarme, stue og køkken med nyere klikgulv, der prydes af synlige bjælker med profilbrædder i loftet. På førstesalen forefindes 2 gode gavlværelser, og huset er fornuftigt isoleret.

Opvarmningen foregår dels ved luft til luft varmepumpe af mærket Panasonic, der er installeret i 2016, dels ved helt ny brændeovn fra 2022.

Boligen er pt. udlejet på en mundtlig kontrakt til 3.500 kr./mdr. + forbrug.

For nærmere oplysninger og salgsopstilling kontakt Ingvar Olsen.

Billeder

No items found.
Har du en annonce, du vil have i bladet, skal du endelig kontakte Karen, som kan hjælpe dig, oplyse om pris m.m.
Karen Brandt
Ansvarlig for Nyt fra BLF
Målret dit budskab til Bornholms landbrug & fødevarervirksomheder

Køb annonceplads i Nyt fra BLF

Ram alle medlemmer hos BLF, samarbejdspartnere og de øvrige mange læsere af bladet.

Kalender

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.