Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 3 - April 2024
Denne rådgivning leveres af vkst
Til salg:
SOLGT

Landbrugsejendommen Thorshøj sælges

Se billeder


Thorshøj på Skarpeskadevej 2 er en ældre landbrugsejendom med en fin beliggenhed mellem Klemensker og Aarsballe på sydsiden af Aarsballevej og med arealer på begge sider af vejen.

Ejendommens totale areal udgør godt 30 ha (ifølge tingbogen er arealet 30,0007 ha, men opmålinger sandsynliggør et totalareal på ca. 30,7 ha). Heraf udgør det EU-støtteberettigede areal 29,79 ha. Jorden er generelt lermuldet, langt overvejende dyrkningssikker jord, der ligger meget velarronderet omkring ejendommen.

EU-støtteberettigede arealer

Arealerne er i øjeblikket bortforpagtet på en étårig kontrakt frem til efter høst 2024.

Stuehuset er opført i 1847 og er ganske rummeligt med 110 m2 bebygget areal og et samlet udnyttet tagetageareal på 90 m2. Dermed er det samlede boligareal på 200 m2. Stuehuset består i stueplan af entré/bryggers med kombifyr, køkken, stue mod gården, vinkelstue mod haven, badeværelse med kar, viktualierum, bedsteentré samt soveværelse og kammer. På førstesalen er to ældre loftsværelser.

Stuehuset er i ældre stand og renovering generelt må påregnes for at få en tidssvarende bolig.

Til ejendommen hører adskillige driftsbygninger på i alt ca. 1.100 m2. Det drejer sig om en tidligere kvægstald med et bebygget areal på 200 m2, der er opført i 1951 i mursten og med tag af metal, lade/svinehus på 171 m2 opført i 1958 i mursten og med fibercementtag, vognport/garage på 70 m2 opført i 1950 i mursten, tidligere svinestald på 194 m2 opført i 1978 i mursten med fibercementtag, maskinhus på 362 m2 opført i 1986 i metal og med fibercementtag og udhus på 85 m2 opført i 1960 i letbetonsten og med fibercementtag.

Driftsbygningerne

Der er endvidere to drivhuse på hhv. 10 og 14 m2 på grunden.

For nærmere oplysninger og salgsopstilling, kontakt Ingvar Olsen.

Billeder

No items found.
Har du en annonce, du vil have i bladet, skal du endelig kontakte Karen, som kan hjælpe dig, oplyse om pris m.m.
Karen Brandt
Ansvarlig for Nyt fra BLF
Målret dit budskab til Bornholms landbrug & fødevarervirksomheder

Køb annonceplads i Nyt fra BLF

Ram alle medlemmer hos BLF, samarbejdspartnere og de øvrige mange læsere af bladet.

Kalender

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.