Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 3 - April 2024
Har du brug for rådgivning? Læs mere på vkst.dk og find din lokale rådgiver på Kannikegaard i Aakirkeby.

Miljøgodkendelser skal revurderes hver 8.-10. år.

Det gælder både nye og ældre miljøgodkendelser.

Du bliver kontaktet af kommunen, når det er tid til revurdering. Eksisterende vilkår gennemgås, og der vurderes på BAT (Bedste anvendelige teknik). I den forbindelse skal der udarbejdes beregninger og argumenteres for valg/fravalg af teknologi.

Har du en annonce, du vil have i bladet, skal du endelig kontakte Karen, som kan hjælpe dig, oplyse om pris m.m.
Karen Brandt
Ansvarlig for Nyt fra BLF
Målret dit budskab

Køb annonceplads i Nyt fra BLF

Ram alle medlemmer hos BLF, samarbejdspartnere og de øvrige mange læsere af bladet.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.