Vi sidder klar til at hjælpe dig: mandag—torsdag kl. 8—16 og fredag kl. 8—15.
Seneste 'Nyt fra BLF':
Januar 2023
Miljø

Miljøanmeldelse

Få hjælp

Nogle ændringer kan klares med en hurtig anmeldelse

En række ændringer i stalde og besætning kan laves ved anmeldelser uden at miljøgodkendelsen eller tilladelsen skal ændres. En anmeldelse kræver mindre af ansøgningen, og mindre sagsbehandling, og er derfor hurtig. Fælles for disse anmeldelser er, at ændringerne ikke må give en væsentlig miljømæssig påvirkning.

Det gælder:

Forskellige driftsbygninger, anlæg m.v.

Etablering, udvidelse eller ændring af driftsbygninger i form af halmlader, maskinhaller, malkerum, malkestalde, kornlagre samt visse foderlagre.

Ensilageopbevaringsanlæg m.v.

Etablering, udvidelse eller ændring af ensilageopbevaringsanlæg samt visse foderlagre.

Gødningsopbevaringsanlæg

Etablering, udvidelse og ændring af opbevaringsanlæg til fast og flydende husdyrgødning samt beholdere til restvand og ensilagesaft.

Vinterstald

Etablering af produktionsareal til vinteropstaldning af dyrehold til naturafgræsning.

Hobbydyr

Etablering af produktionsareal til dyrehold af hobbybetonet karakter.

Skift i dyretype, gl. ordning

Skift mellem dyretyper og ændringer i produktionsformen. Husdyrbrug der ikke er godkendt eller tilladt efter husdyrbrugslovens §§ 16 a eller 16 b.

Skift i miljøteknologiske løsninger

Skift anvendt miljøteknologi i eksisterende stalde og bortfald af vilkår om spalteskraber til kvægstalde.

Afprøvning af miljøeffektive teknologier eller teknikker

Afprøvning af miljøteknologi i eksisterende stalde og gødningsopbevaringsanlæg.

Produktionstilpasning (malkekøer)

Produktionsudvidelse af mælkeydelsen pr. malkeko i eksisterende stalde, for husdyrbrug der er tilladt eller godkendt efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Skift i dyretype, ny ordning

Skift mellem dyretyper og ændringer i produktionsformen. Husdyrbrug der er godkendt eller tilladt efter husdyrbrugslovens §§ 16 a eller 16 b.

Få hjælp og svar på dine spørgsmål

Hvis du har spørgsmål om
Miljøanmeldelse
eller har brug for vores assistance, er du altid meget velkommen til at kontakte os.
Har du en annonce, du vil have i bladet, skal du endelig kontakte Karen, som kan hjælpe dig, oplyse om pris m.m.
Karen Brandt
Ansvarlig for Nyt fra BLF
Målret dit budskab

Køb annonceplads i Nyt fra BLF

Ram alle medlemmer hos BLF, samarbejdspartnere og de øvrige mange læsere af bladet.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.