Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 3 - April 2024
Har du brug for rådgivning? Læs mere på vkst.dk og find din lokale rådgiver på Kannikegaard i Aakirkeby.

Udvidelse og ændringer på mindre husdyrbrug kræver miljøtilladelse

Udvidelse af mindre husdyrbrug, hvor ammoniakfordampningen fra stalde og gødningsopbevaring er under en vis størrelse, kræver ikke en miljøgodkendelse, men en miljøtilladelse. En ansøgning om miljøtilladelse er som udgangspunkt en mindre ansøgning, men der skal stadig redegøres for, hvordan miljø og naboer påvirkes. En ansøgning om miljøtilladelse er hurtigere kommer hurtigere igennem systemet.

Har du en annonce, du vil have i bladet, skal du endelig kontakte Karen, som kan hjælpe dig, oplyse om pris m.m.
Karen Brandt
Ansvarlig for Nyt fra BLF
Målret dit budskab

Køb annonceplads i Nyt fra BLF

Ram alle medlemmer hos BLF, samarbejdspartnere og de øvrige mange læsere af bladet.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.