Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 3 - April 2024
Har du brug for rådgivning? Læs mere på vkst.dk og find din lokale rådgiver på Kannikegaard i Aakirkeby.

Miljøledelse og særregler for IE-brug

Miljøledelse er et lovkrav, men også din mulighed for at sætte din miljøindsats i system

IE-brug skal have indført miljøledelse inden 21. februar 2021.  Det gælder alle IE-brug.

Du har et IE-brug, hvis du har

 • Flere end 750 søer
 • Flere end 2.000 pladser til slagtesvin
 • Flere end 40.000 pladser til fjerkræ

Vi hjælper dig gerne i gang. Vi tilbyder dig derfor følgende, som er lovpligtigt:

 1. Miljøledelsessystem
 2. Oplæringsplan
 3. Kontrolplan
 4. Skema med særregler for IE-brug

Vores hjælp består af:

 • Et telefonmøde mellem uge 2 og 6, 2021, hvor vi sammen med dig bliver enige om miljømål og handleplan, oplæringsplan og kontrolplan
 • Vi udfylder skemaerne og sender det hele til dig som et samlet pdf-dokument
 • Du opbevarer dokumentet til miljøtilsyn eller indsendelse senest 31.12. 2021

Vi afregner på timebasis, og forventer et timeforbrug på ca. 3-5 timer.

Du kan kontakte Kirsten (kvk@blf.dk, mobil 5128 7898) eller Elisabeth (ef@blf.dk, mobil 2462 2384) for at høre nærmere eller lave en aftale om miljøledelse.

Vi starter med ”Mini-miljøledelse” – og venter på den gode digitale løsning

Som IE-brug skal du have et miljøledelsessystem.

I det skal du formulere en miljøpolitik, fastsætte konkrete miljømål og lave en handleplan for miljømålene. Mindst én gang årligt skal miljøledelsessystemet gennemgås, og miljømålene evalueres.

Oplagte indsatsområder er f.eks.

 • Fodring
 • Energiforbrug
 • Affaldshåndtering

For hvert indsatsområde sætter du mål for, hvordan du vil spare ressourcer eller udnytte ressourcerne bedre. Du skal opbevare dokumentation for, hvordan du nærmer dig målene.

Vi har valgt i første omgang at tilbyde dig et enkelt miljøledelsessystem. SEGES er i gang med at udvikle ”Danish-boksen” – en platform, hvor dine data gemmes og kan hentes ved f.eks. kontrol. Miljødelen i denne løsning forventes klar til brug ultimo 2021 og kan bruges i forbindelse med bl.a. dokumentation for miljøledelse og særregler for IE-brug.

Indtil ”Danish-boksen” er klar, har vi valgt at arbejde med et enkelt miljøledelsessystem, ”Mini-miljøledelse”, hvor minimumskrav opfyldes vha. skabelon og skemaer fra Miljøstyrelsen.

Du kan se skabelonen her: https://mst.dk/media/175193/mini-miljoeledelse-2017-farve-opdateret-d-29052019.pdf

Du skal også have oplæringsmateriale og oplære dine medarbejdere

Du skal oplære både nye og eksisterende medarbejdere om:

 • Relevant lovgivning
 • Transport og udbringning af husdyrgødning
 • Planlægning af aktiviteter
 • Beredskabsplanlægning og -styring
 • Reparation og vedligeholdelse af udstyr

Det sætter du i system med en oplæringsplan.

Der skal være oplæringsmateriale tilgængeligt for medarbejderne. SEGES har lavet vejledende oplæringsmateriale, som du kan downloade her.

Du skal udvælge den del af oplæringsmaterialet, som er relevant for din bedrift. Du kan også lave dit eget oplæringsmateriale.

Og du skal have en kontrolplan

Du skal også have en plan for regelmæssig kontrol, reparation og vedligehold af:

 • Staldanlæg
 • Gyllebeholdere og gyllepumper
 • Foder- og vandforsyning
 • Varme-, køle- og ventilationssystemer og evt. luftrensningssystem
 • Siloer og transportudstyr

Kontrol foretages regelmæssigt af driftspersonalet – gyllebeholdere som hidtil min. en gang årligt.

SEGES har udarbejdet en vejledende kontrolplan med skabelon til Beredskabsplan, som du kan downloade her.

Og en beredskabsplan – den har du måske allerede

Endelig skal du have en beredskabsplan. Har du fået lavet en i forvejen sammen med din miljøgodkendelse, er det den, som tæller.

Beredskabsplanen skal revideres én gang årligt, og dine medarbejdere skal informeres om indholdet.

Og du skal opfylde særlige krav til IE-brug

Som IE-brug skal du desuden:

1. Anvende mindst ét af disse fodringskrav for at nedsætte mængde N udskilt:

 • Fasefodring
 • God aminosyrebalance, som reducerer indholdet af råprotein
 • Fodertilsætning, der nedsætter den samlede mængde N

2. Anvende mindst ét af disse tiltag for at nedsætte mængden af P udskilt:

 • Fasefodring
 • Fytase
 • Letfordøjeligt uorganisk fosfat

3. Skifte til energieffektiv belysning – når du skal udskifte. Det skal kunne dokumenteres.

4. Reducere støv ved at anvende f.eks. et af disse tiltag:

 • Grovere strøelse, sprede frisk strøelse med hånden
 • Vådfoder, ad.lib. fodring, foderpiller
 • Sprøjte vandtåge eller olie i staldanlæg
 • Støvfilter/luftrensningssystem (afgangsluften)

Og du skal sende dokumentation til Bornholms Regionskommune én gang årligt – eller fremvise dokumentation ved miljøtilsyn

Som IE-brug skal du hvert år – senest den 31. december – indsende disse oplysninger til Bornholms Regionskommune:

 • Logbøger for eventuel miljøteknologi
 • Dokumentation for miljøledelsessystem
 • Logbog over gennemførte kontroller
 • Dokumentation for fodringskrav

Det gælder dog ikke, hvis du inden for det gældende kalenderår har haft miljøtilsyn.

Har du en annonce, du vil have i bladet, skal du endelig kontakte Karen, som kan hjælpe dig, oplyse om pris m.m.
Karen Brandt
Ansvarlig for Nyt fra BLF
Målret dit budskab

Køb annonceplads i Nyt fra BLF

Ram alle medlemmer hos BLF, samarbejdspartnere og de øvrige mange læsere af bladet.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.