Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 3 - April 2024
Har du brug for rådgivning? Læs mere på vkst.dk og find din lokale rådgiver på Kannikegaard i Aakirkeby.

Miljøledelse

Miljøledelse på større husdyrbrug

 • Siden den 21. februar 2021 har det været lovpligtigt med miljøledelse på alle husdyrbrug omfattet af IE-direktivet.
 • IE står for industrielle emissioner.
 • IE-direktivet omfatter svinebrug med mindst 750 stipladser til søer eller mindst 2.000 stipladser til slagtesvin (over 30 kg) eller mindst 40.000 stipladser til fjerkræ.
 • Kvægbrug er ikke omfattet af reglerne om miljøledelse

Miljøledelse handler om at nedsætte energiforbrug, spare ressourcer, sænke risikoen for miljøuheld og i øvrigt være opmærksom på hvordan den daglige drift af husdyrbruget, kan have betydning for miljøet.

Miljøledelse er en løbende proces, som de fleste landmænd i forvejen har indarbejdet i den daglige drift.

Lovkravet om miljøledelse på IE-brug indebærer imidlertid, at den daglige miljøledelse sættes i system og gøres overskueligt for ansatte og kontrolmyndigheden.

Dette gøres med et såkaldt miljøledelsessystem, hvor der sættes ord på husdyrbrugets miljøpolitik og opstilles en række miljømål.

Miljøledelse indebærer, at husdyrbruget:

 • formulerer en miljøpolitik
 • fastsætter miljømål
 • udarbejder en handlingsplan
 • minimum én gang årligt evaluerer miljøarbejdet og justerer mål og handleplaner om nødvendigt

Et godt miljøledelsessystem kan betyde:

 • Bedre styring af – og lavere udgifter til - forbrug af energi og råvarer
 • Bedriftens klima- og bæredygtighedstiltag bliver synlige
 • Færre miljøtilsyn fra kommunen

Miljøledelse bliver et lovkrav på I.E.brug – men kan også være til fordel på andre større landbrug !

Lovkrav til indberetning af IE-oplysningskrav (indberetning hvert år inden 31. marts)

 • Oplæringsplan for medarbejdere
 • Plan for vedligehold og reparationer af teknisk udstyr
 • Beredskabsplan
 • Fodringskrav
 • Energieffektiv belysning
Har du en annonce, du vil have i bladet, skal du endelig kontakte Karen, som kan hjælpe dig, oplyse om pris m.m.
Karen Brandt
Ansvarlig for Nyt fra BLF
Målret dit budskab

Køb annonceplads i Nyt fra BLF

Ram alle medlemmer hos BLF, samarbejdspartnere og de øvrige mange læsere af bladet.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.