Vi sidder klar til at hjælpe dig: mandag—torsdag kl. 8—16 og fredag kl. 8—15.
Seneste 'Nyt fra BLF':
November 2022
Miljø

Miljøledelse

Få hjælp

Miljøledelse

Miljøledelse på større husdyrbrug

 • Siden den 21. februar 2021 har det været lovpligtigt med miljøledelse på alle husdyrbrug omfattet af IE-direktivet.
 • IE står for industrielle emissioner.
 • IE-direktivet omfatter svinebrug med mindst 750 stipladser til søer eller mindst 2.000 stipladser til slagtesvin (over 30 kg) eller mindst 40.000 stipladser til fjerkræ.
 • Kvægbrug er ikke omfattet af reglerne om miljøledelse

Miljøledelse handler om at nedsætte energiforbrug, spare ressourcer, sænke risikoen for miljøuheld og i øvrigt være opmærksom på hvordan den daglige drift af husdyrbruget, kan have betydning for miljøet.

Miljøledelse er en løbende proces, som de fleste landmænd i forvejen har indarbejdet i den daglige drift.

Lovkravet om miljøledelse på IE-brug indebærer imidlertid, at den daglige miljøledelse sættes i system og gøres overskueligt for ansatte og kontrolmyndigheden.

Dette gøres med et såkaldt miljøledelsessystem, hvor der sættes ord på husdyrbrugets miljøpolitik og opstilles en række miljømål.

Miljøledelse indebærer, at husdyrbruget:

 • formulerer en miljøpolitik
 • fastsætter miljømål
 • udarbejder en handlingsplan
 • minimum én gang årligt evaluerer miljøarbejdet og justerer mål og handleplaner om nødvendigt

Et godt miljøledelsessystem kan betyde:

 • Bedre styring af – og lavere udgifter til - forbrug af energi og råvarer
 • Bedriftens klima- og bæredygtighedstiltag bliver synlige
 • Færre miljøtilsyn fra kommunen

Miljøledelse bliver et lovkrav på I.E.brug – men kan også være til fordel på andre større landbrug !

Lovkrav til indberetning af IE-oplysningskrav (indberetning hvert år inden 31. marts)

 • Oplæringsplan for medarbejdere
 • Plan for vedligehold og reparationer af teknisk udstyr
 • Beredskabsplan
 • Fodringskrav
 • Energieffektiv belysning

Få hjælp og svar på dine spørgsmål

Hvis du har spørgsmål om
Miljøledelse
eller har brug for vores assistance, er du altid meget velkommen til at kontakte os.
Har du en annonce, du vil have i bladet, skal du endelig kontakte Karen, som kan hjælpe dig, oplyse om pris m.m.
Karen Brandt
Ansvarlig for Nyt fra BLF
Målret dit budskab

Køb annonceplads i Nyt fra BLF

Ram alle medlemmer hos BLF, samarbejdspartnere og de øvrige mange læsere af bladet.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.