Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 3 - April 2024
Har du brug for rådgivning? Læs mere på vkst.dk og find din lokale rådgiver på Kannikegaard i Aakirkeby.

Udvidelse og ændringer på større husdyrbrug kræver miljøgodkendelse

Vil du udvide eller ændre dit dyrehold, kræver det enten en miljøgodkendelse eller en miljøtilladelse. Store husdyrbrug, hvor ammoniakfordampningen fra stalde og gødningsopbevaring kommer over en vis størrelse, kræver miljøgodkendelse.

Udarbejdelsen af en miljøgodkendelse kan være en langstrakt proces, og det er godt at komme i gang så snart du begynder at tænke på ændring eller udvidelse. Ofte starter det med, at vi laver en hurtig beregning på dine planer, og giver dig et overblik over muligheder og evt. forhindringer. Det kalder vi et miljøtjek. Derefter kommer selve ansøgningen, hvor der er krav om detaljerede oplysninger og beregninger.

Undervejs får du ofte gange behov for at rette dine planer til, eller snakke med f.eks. din kvæg- eller svinerådgiver, byggerådgiver eller økonomirådgiver.

Vi tager på forhånd en snak med Bornholms Regionskommunes miljøsagsbehandlere, for at rydde forhindringer af vejen, inden ansøgningen sendes ind.

Har du en annonce, du vil have i bladet, skal du endelig kontakte Karen, som kan hjælpe dig, oplyse om pris m.m.
Karen Brandt
Ansvarlig for Nyt fra BLF
Målret dit budskab

Køb annonceplads i Nyt fra BLF

Ram alle medlemmer hos BLF, samarbejdspartnere og de øvrige mange læsere af bladet.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.