Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 3 - April 2024
Har du brug for rådgivning? Læs mere på vkst.dk og find din lokale rådgiver på Kannikegaard i Aakirkeby.

Beredskabsplanen er en hjælp til din ægtefælle eller ansatte – hvis uheldet rammer din bedrift

Og det er obligatorisk – hvis du har en miljøgodkendelse

Beredskabsplanen er en hjælp til dine ansatte, familie og det redningspersonale, der er sendt ud til dig i forbindelse med f.eks. brand, udslip af gylle, syre, olie eller strømsvigt.

Beredskabsplanen indeholder korte instrukser og et oversigtskort.

De korte instrukser er til hjælp for den, der skal tilkalde hjælp. Og med et oversigtskort, der viser placering af kemikalier, trykflasker, afløb, brandslukkere mv., giver du samtidig redningsmandskabet og andre en håndsrækning.

Beredskabsplanen skal omfatte følgende:

  • Telefonnumre på vigtige kontakter
  • Brand- og evakueringsinstruks
  • Overløb af gylle
  • Kemikalie- og oliespild
  • Stophaner og hovedafbrydere
  • Strømsvigt
  • Transport af bekæmpelsesmidler
  • Kort over ejendommen
  • Kort over udløbspunkter fra dræn til vandløb

Har du en miljøgodkendelse, er det obligatorisk at have en beredskabsplan. Den skal revideres hvert år, og dine ansatte skal vide, hvor den er, og hvordan de skal bruge den.

Obs! Vi laver beredskabsplaner både på dansk og engelsk.

Har du en annonce, du vil have i bladet, skal du endelig kontakte Karen, som kan hjælpe dig, oplyse om pris m.m.
Karen Brandt
Ansvarlig for Nyt fra BLF
Målret dit budskab

Køb annonceplads i Nyt fra BLF

Ram alle medlemmer hos BLF, samarbejdspartnere og de øvrige mange læsere af bladet.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.