Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 3 - April 2024

Simon Munk

Planterådgiver og udtagningskonsulent
Har du brug for rådgivning? Læs mere på vkst.dk og find din lokale rådgiver på Kannikegaard i Aakirkeby.

Ansvarsområder:

  • Mark-, gødnings- og sprøjteplaner
  • Gødningsregnskaber
  • Ansøgninger om arealstøtte
  • Naturtjek
  • Miljø- og klimateknologitilskudsansøgninger
  • Minivådområder
  • Lavbundsprojekter
Har du en annonce, du vil have i bladet, skal du endelig kontakte Karen, som kan hjælpe dig, oplyse om pris m.m.
Karen Brandt
Ansvarlig for Nyt fra BLF
Målret dit budskab

Køb annonceplads i Nyt fra BLF

Ram alle medlemmer hos BLF, samarbejdspartnere og de øvrige mange læsere af bladet.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.