Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 1 - Februar 2024
Har du brug for rådgivning? Læs mere på vkst.dk og find din lokale rådgiver på Kannikegaard i Aakirkeby.

ESGreenTool - landbrugets digitale ESG-løsning

ESGreenTool er for dig, der vil udvikle din landbrugsbedrift bæredygtigt, dokumentere dine bæredygtige tiltag eller vide hvilke klimattiltag, du kan ændre på for at reducere udledningerne fra din bedrift mest muligt.

ESGreenTool er en samlet ESG-løsning, der består af ESGreenTool Climate og ESGreenTool Report:

  • Med ESGreenTool Climate (tidligere kaldet ESGreen Tool) kan du beregne den aktuelle klimabelastning på din landbrugsbedrift som antal CO2-ækvivalenter for hele bedriften
  • Med ESGreenTool Report kan du dokumentere dine tiltag inden for miljø, ledelse og det sociale område

Kom i gang med ESGreenTool og læs mere om værktøjerne og priserne her: ESGreenTool.

ESGreenTool Climate

Landbrugets klimabelastning og mulighederne for at reducere belastninger har idag et stort fokuks. Det er derfor aktuelt at kende din bedrifts klimaftryk. ESGreenTool Climate er et digitalt værktøj, som du kan bruge til at beregne bedriftens klimabelastning og effekten af forskellige tiltag.

Klimaværktøjet kan bl.a.:

  • Beregne den aktuelle klimabelastning på en landbrugsbedrift som antal CO2-ækvivalenter for hele bedriften
  • Vise de enkelte elementers bidrag til virksomhedens samlede klimabelastning
  • Beregne effekten af valgte virkemidler
  • Danne grundlag for prioritering af fremtidige klimaindsatser

Bedriftens klimabelastning er baseret på normal ud fra bedriftens produktionsomfang og gødningsregnskab. I ESGreenTool Climate er det muligt at tilpasse normtallene det som, som er aktuelt på din bedrift, og dermed opnå et mere retvisende billede af netop din bedrifts klimabelastning.

ESGreenTool Report

ESGreenTool er i efteråret blevet udvidet med ESGreenTool Report, som du kan bruge til at dokumentere dine tiltag inden for områderne miljø (E), det sociale (S) og det ledelsesmæssige (G). Rapporten kan bruges til eget brug og udvikling af bedriften og over for banken og andre samarbejdspartnere, der vil have dokumentation for din ESG-indsats.

Et abonnement på ESGreenTool Report koster 1.250 kr./år. Hvis du vil afprøve, hvordan det virker, er der en gratis version, ESGreenTool Report Demo, man kan forsøge sig med. I demo-versionen er det ikke muligt at gemme de indtastede oplysninger, det kræver et abonnement.

Vi på Bornholms Landbrug & Fødevarer er klar til at hjælpe dig i gang med ESGreenTool.

Har du en annonce, du vil have i bladet, skal du endelig kontakte Karen, som kan hjælpe dig, oplyse om pris m.m.
Karen Brandt
Ansvarlig for Nyt fra BLF
Målret dit budskab

Køb annonceplads i Nyt fra BLF

Ram alle medlemmer hos BLF, samarbejdspartnere og de øvrige mange læsere af bladet.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.