Vi sidder klar til at hjælpe dig: Mandag—torsdag kl. 8—16 og fredag kl. 8—13
Seneste 'Nyt fra BLF':
September 2023

Lisbeth Exsteen

Koordinator

Ansvarsområder:

  • Koordinator i planterådgivningen
  • Redigering og udsendelse af Afgrødenyt
  • Indtegning af markkort og anlægstegninger i AgroGIS
  • Udarbejdelse af kalktildelingskort
  • Kursusplanlægning: Opfølgningskurser og kapitel 1.3-kurser
  • Fuldmagter i Tast selv-service
Har du en annonce, du vil have i bladet, skal du endelig kontakte Karen, som kan hjælpe dig, oplyse om pris m.m.
Karen Brandt
Ansvarlig for Nyt fra BLF
Målret dit budskab

Køb annonceplads i Nyt fra BLF

Ram alle medlemmer hos BLF, samarbejdspartnere og de øvrige mange læsere af bladet.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.