Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 3 - April 2024

Lisbeth Exsteen

Koordinator
Har du brug for rådgivning? Læs mere på vkst.dk og find din lokale rådgiver på Kannikegaard i Aakirkeby.

Ansvarsområder:

  • Koordinator i planterådgivningen
  • Redigering og udsendelse af Planteavlsnyt
  • Indtegning af markkort og anlægstegninger i AgroGIS
  • Udarbejdelse af kalktildelingskort
  • Kursusplanlægning: Opfølgningskurser og kapitel 1.3-kurser
  • Fuldmagter i Tast selv og Landbrugsindberetning.dk
  • Sekretær for bestyrelsen i BLF
Har du en annonce, du vil have i bladet, skal du endelig kontakte Karen, som kan hjælpe dig, oplyse om pris m.m.
Karen Brandt
Ansvarlig for Nyt fra BLF
Målret dit budskab

Køb annonceplads i Nyt fra BLF

Ram alle medlemmer hos BLF, samarbejdspartnere og de øvrige mange læsere af bladet.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.