Vi sidder klar til at hjælpe dig: mandag—torsdag kl. 8—16 og fredag kl. 8—15.
Seneste 'Nyt fra BLF':
November 2022
Bornholm Blomstrer

#BornholmBlomstrer 2020

Projektet er afsluttet.
Læs mere
Projektet er afsluttet. Læs om projektet:

#Bornholmblomstrer - den blomstrende ø

#BornholmBlomstrer vil igen i 2020 sætte farve på det bornholmske landskab og gøre en indsats for biodiversiteten.

Bornholms Landbrug & Fødevarer arbejder på at fremme biodiversiteten i det åbne land. Et vigtigt indsatsområde er at skabe sammenhængende korridorer, som kan forbinde de mange småbiotoper, der findes i det åbne land, såsom små vandhuller, lunde og krat. Disse småbiotoper kan bindes sammen ved udsåning af blomster- eller naturstriber på Bornholm. Udsåning af blomsterstriber i det åbne land kan også styrke selve naturforståelsen og landskabsoplevelsen og give både de lokale og turister mulighed for at plukke blomster og komme tæt på det vilde insektliv.

Kort over blomsterstriber og -marker i 2020

Bornholm arbejder med at øge biodiversiteten ift. øvrige kommuner i Danmark, eftersom en undersøgelse udarbejdet for DN viser et stort potentiale på Bornholm. Samtidigt viser undersøgelser, at turister i høj grad værdsætter natur og naturoplevelser. De sidste 4 år har øens landmænd udsået blomsterstriber langs med de bornholmske landeveje. I 2018 blev der udsået 42.195 meter med blomsterfrø på Bornholm, og også i 2019 blev der udsået både blomsterstriber og blomstermarker. For at fastholde og styrke indsatsen vil Bornholms Landbrug & Fødevarer gerne videreudvikle konceptet og synliggøre værdien af blomsterstriber og give både turister og lokalbefolkningen bedre mulighed for at opdage mangfoldigheden blandt pollensøgende insekter.

Insekternes velfærd og udbredelsen af pollenbærende planter på Bornholm vil også i 2020 være det primære formål med projektet, men i samarbejdet er man enige om, at det lige netop i år er vigtigt at holde humøret højt blandt bornholmerne og de mange turister, der besøger øen. Derfor vil der blive skruet op for farverne i blandingen i forhold til den forgangne sæson.

På facebooksiden Bornholm Blomstrer vil interesserede kunne læse mere om, hvordan man skaber optimale betingelser for sine blomsterfrø, og uanset om man benytter egne frø eller frø fra samarbejdets blanding, så opfordres alle til at dele de farverige oplevelser med resten af Danmark.

Kampagnen har samlet en række gode erfaringer op fra tidligere år, så blandingen indeholder både et- og flerårige arter. Desuden indeholder blandingen endnu flere forskellige blomster for at sikre en længere blomstringsperiode. Blandingen indeholder i år både hør, Kællingetand, valmue, kornblomst med flere.

Med biodiversitetsstriber som fælles reference har Bornholms Landbrug & Fødevarer i samarbejde med Dansk Planteværn og Syngenta samlet lokale organisationer, kommunen, internationale firmaer, private og ikke mindst de bornholmske landmænd om at få Bornholm til at blomstre.

#BornholmBlomstrer involverer primært landbrug og private lodsejere, men andre aktører er også med på idéen. Det handler om imagepleje. Ikke kun for landbruget, men for hele øen, og det er en fælles målsætning at få Østersøens perle til at fremstå som en smuk, samlet enhed, der kan og vil stå sammen.

Bornholms Landbrug & Fødevarer er tovholder på #BornholmBlomstrer, og målet er at vise, at landbrug og natur kan gå hånd i hånd, hvis vi skaber gode rammer for begge dele.

Under hashtagget #BornholmBlomstrer udsender deltagerne i projektet løbende tweets og posts på Facebook og Instagram, og målet er at få alle deltagere og tilskuere til projektet til at dele sin oplevelser med omverdenen og ikke mindst med hinanden, så også turister og folk fra andre dele af landet kan få et glimt af blomsterøen i Østersøen.

Samarbejdspartnere i Bornholm Blomstrer:

 • BC-Catering
 • Biologiforbundet
 • Bornholms biavlerforening
 • Danmarks Jægerforbund
 • Dansk Planteværn
 • Friluftsrådet
 • Ole Holm transport
 • Syngenta
 • Torvehal Bornholm
 • Vikima
 • Vildebier.dk

Få mere information

No items found.
Læs mere om
Bornholm Blomstrer

Vores igangværende projekter

Kulinarisk Ø - Madfestival

Læs mere

Contracts2.0

Læs mere

Bæredygtige spisesteder og madoplevelser

Læs mere

Blomstrende grøftekanter

Læs mere

Agerlandets fugle

Læs mere

Biogasplan Bornholm

Læs mere

Bornholm Blomstrer

Læs mere

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.