Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 3 - April 2024
Projekt

Blomstrende grøftekanter

Projektet er afsluttet.
Læs mere
Har du brug for rådgivning? Læs mere på vkst.dk og find din lokale rådgiver på Kannikegaard i Aakirkeby.
Projektet er afsluttet. Læs baggrunden for projektet:

Projektet Blomstrende Grøftekanter er et fælles initiativ mellem Bornholms Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening Bornholm og Bornholms Regionskommune og vil løbe i en 3-årig periode fra 2022-2025.

Målet er at få flere blomster i grøftekanterne til gavn for især bier, sommerfugle og andre insekter. Blomstrende urter trives bedst i næringsfattig jord, mens græsset i grøftekanterne trives godt og vokser sig vældig højt, hvis der tilføres næring til jorden.

For at fremme blomstrende grøftekanter har fem bornholmske landmænd indvilliget i at deltage i projektet. I den 3-årige projektperiode vil de fem landmænd friholde en bræmme på 1-2 meter fra grøftekanten for at sikre at grøftekanten ikke får tilført gødning eller planteværnsmidler. Plante- og dyrelivet vil løbende blive registreret i de tilmeldte grøftekantstrækninger for derved at kunne se, om initiativet har en effekt på biodiversiteten.

Andre af vores igangværende projekter

IPM-projekt

Læs mere

Contracts2.0

Læs mere

Bæredygtige spisesteder og madoplevelser

Læs mere

Agerlandets fugle

Læs mere

Biogasplan Bornholm

Læs mere

Bornholm Blomstrer

Læs mere

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.