Vi sidder klar til at hjælpe dig: mandag—torsdag kl. 8—16 og fredag kl. 8—15.
Seneste 'Nyt fra BLF':
November 2022
Bornholm Blomstrer

#BornholmBlomstrer 2019

Projektet er afsluttet.
Læs mere
Projektet er afsluttet. Læs om projektet:

#BornholmBlomstrer - den blomstrende ø

Bornholms Landbrug & Fødevarer arbejder på at fremme biodiversiteten i det åbne land. Et vigtigt indsatsområde er at skabe sammenhængende korridorer, som kan forbinde de mange småbiotoper, der findes i det åbne land, såsom små vandhuller, lunde og krat. Disse småbiotoper kan bindes sammen ved udsåning af blomster- eller naturstriber på Bornholm. Udsåning af blomsterstriber i det åbne land kan også styrke selve naturforståelsen og landskabsoplevelsen og give både de lokale og turister mulighed for at plukke blomster og komme tæt på det vilde insektliv. For at give øens skoleelever og skolebørn en bedre naturoplevelse og naturforståelse vil projektet #bornholmblomstrer i 2019 udvikle et særligt formidlingsværktøj til børn på 4.-6. klassetrin, bl.a. indeholdende en bestemmelsesdug, så eleverne kan undersøge og bestemme de pollensøgende insekter i marken.

Bornholm arbejder med at øge biodiversiteten ift. øvrige kommuner i Danmark, eftersom en undersøgelse udarbejdet for DN viser et stort potentiale på Bornholm. Samtidigt viser undersøgelser, at turister i høj grad værdsætter natur og naturoplevelser. De sidste 3 år har øens landmænd udsået blomsterstriber langs med de bornholmske landeveje. I 2018 blev der udsået 42.195 meter med blomsterfrø på Bornholm. For at fastholde og styrke indsatsen vil Bornholms Landbrug & Fødevarer gerne videreudvikle konceptet og synliggøre værdien af blomsterstriber og give både turister og lokalbefolkningen bedre mulighed for at opdage mangfoldigheden blandt pollensøgende insekter.

Kort over placering af blomsterstriber og -marker i 2019

Udsåningen fremmer biodiversiteten uanset typen af frø, der udsås. Nogle frøblandinger er naturligvis bedre end andre, men det vigtigste fokus er, at skabe variation og korridorer i landskabet for flora og fauna. Så blomsterstribernes rette navn kunne være naturstriber, især hvis nogle af striberne anlægges ind i landskabet, væk fra vejene og langs med andre landskabselementer. Dette vil nemlig øge stribernes naturmæssige værdi væsentligt og samtidig være i overensstemmelse med anbefalingerne fra Morten Top Jensens evaluering af striberne i 2018. Thyge Nygaard fra Danmarks Naturforening har udtalt sig positivt om blomsterstribernes effekt ift. biodiversitet. Det handler i høj grad om at vælge den rigtige blanding og udsåningsteknik. I sæsonen 2018 fik Bornholms Landbrug & Fødevarer udviklet og afprøvet en særlig blomsterblanding ”bornholmermix”, som har vist gode egenskaber ift. til at fremme pollensøgende insekter. Denne blanding vil også blive udsået i 2019.

For at styrke den lokale indsats vil Bornholms Landbrug & Fødevarer gerne udvikle et formidlingsværktøj målrettet øens skoler, til børn på 4-6 klassetrin. Værktøjet skal bestå af klassesæt, som kan tages med i felten og give eleverne mulighed for at artsbestemme pollensøgende insekter via billedmateriale. Der findes over 288 forskellige biarter i Danmark. Tænk hvis skolebørn kunne blive i stand til at kortlægge disse og blive gode ambassadører for disse pollinatorer.

Blomsterstriber på Bornholm fik især i 2018 stor opmærksomhed, ikke mindst i de lokale medier som TV2-Bornholm og Bornholms Tidendes hjemmeside, men også i nationale medier. Det handler ganske enkelt om, at blomsterstriber kan fungere som kommunikationsbro mellem landbruget og det omkringliggende samfund.

Få mere information

No items found.
Læs mere om
Bornholm Blomstrer

Vores igangværende projekter

Kulinarisk Ø - Madfestival

Læs mere

Contracts2.0

Læs mere

Bæredygtige spisesteder og madoplevelser

Læs mere

Blomstrende grøftekanter

Læs mere

Agerlandets fugle

Læs mere

Biogasplan Bornholm

Læs mere

Bornholm Blomstrer

Læs mere

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.