Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 4 - Juni 2024
Projekt

IPM-projekt

Projektet er afsluttet.
Læs mere
Har du brug for rådgivning? Læs mere på vkst.dk og find din lokale rådgiver på Kannikegaard i Aakirkeby.
Projektet er afsluttet. Læs baggrunden for projektet:


Miljøstyrelsen har tildelt støtte til et projekt på Bornholm, som skal inspirere landmænd til at øge deres anvendelse af principperne for integreret plantebeskyttelse, IPM, og herunder reducere brugen af sprøjtemidler. Projektet er udarbejdet af Bornholms Landbrug & Fødevarer med støtte fra Dansk Planteværn og kommer til at løbe over tre år. Hensigten er, at udvalgte bornholmske landmænd går foran og inspirerer andre til også at følge det gode landmandskab og således indarbejde metoder, der både tilgodeser udbytte, klima og bæredygtighed.

Alle danske landmænd skal hvert år udfylde et skema vedrørende deres brug af IPM-principperne, og for at øge fokus på dette og fremme bl.a. brugen af et varieret sædskifte, resistente sorter og varslinger i forbindelse med udarbejdelsen af mark- og sprøjteplaner vil Bornholms Landbrug & Fødevarer samarbejde med en række lokale landmænd, som skal dele deres erfaringer og således fremstå som ambassadører.

”Vi er glade for Miljøstyrelsens bevilling og håber, at projektet kan være med til at inspirere både bornholmske og øvrige danske landmænd til at øge deres anvendelse af IPM-principperne. Vi vil gerne følge en gruppe landmænd i deres arbejde med IPM-principperne og invitere dem til at deltage i erfagrupper, hvor de kan drøfte muligheder og udfordringer med hinanden og med vores rådgivere. Det tre-årige arbejde skal give os konkrete redskaber og anbefalinger, som skal bruges til at få IPM-principperne bedre implementeret på flere danske landbrug,” siger Thomas Bay Jensen, direktør i Bornholms Landbrug & Fødevarer.

Fokus på udbytte skal forenes med hensyn til klima, natur og miljø

En del af IPM-principperne er også anvendelsen af biologiske midler, hvor det er relevant, samt digitale værktøjer og nye sprøjteteknologier. Som interesseorganisation for planteværnsindustrien i Danmark har Dansk Planteværn en særlig interesse i dette område.

”Med IPM-principperne bliver landbruget opfordret til at tænke nyt i forhold til at levere en bæredygtig produktion, hvor både udbytter og miljø er i fokus. Hvis vi udnytter landbrugsarealet optimalt ved at sikre høje udbytter og anvende planteværn med omtanke, kan vi give mere plads til naturen og passe på klimaet. Vores medlemmer forsker i og udvikler nye teknologier og produkter, der kan være med til at sikre en optimeret anvendelse af produkterne – så lidt som muligt, så meget som nødvendigt. Vi er glade for at samarbejde med Bornholms Landbrug & Fødevarer på dette spændende IPM-projekt og glæder os til at høre landmændenes erfaringer,” siger Tanja Andersen, direktør i Dansk Planteværn.

Tre-årigt projekt begynder med udvælgelse af deltagere

Projektet har fået navnet: ”IPM-projekt 2023 - Øget udbredelse af IPM vha. konkrete indsatser på udvalgte landbrug, der fungerer som eksempel for andre” og starter op 1. april. Første del i 2023 vil være at påbegynde samarbejdet med de udvalgte bornholmske landmænd for herigennem at drøfte deltagernes nuværende IPM-initiativer og mulighed for implementering af nye tiltag. Projektet vil fortsætte i 2024 og 2025 for at følge deltagernes arbejde, initiativer og implementering og dele denne viden med andre landmænd.

Tirsdag den 27. juni afholdt Bornholms Landbrug & Fødevarer Åben Forsøgsmark, hvor landskonsulent fra SEGES Carsten Fabricius fortalte om IPM, om projektet og principperne for IPM.

Åben Forsøgsmark 2023

Andre af vores igangværende projekter

Contracts2.0

Læs mere

Bæredygtige spisesteder og madoplevelser

Læs mere

Blomstrende grøftekanter

Læs mere

Agerlandets fugle

Læs mere

Biogasplan Bornholm

Læs mere

Bornholm Blomstrer

Læs mere

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.