Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 3 - April 2024
Har du brug for rådgivning? Læs mere på vkst.dk og find din lokale rådgiver på Kannikegaard i Aakirkeby.

Hvorfor budget?

Budgettet er i dag et vigtigt værktøj til styring og opfølgning på produktionen og økonomien. Kravet til positive resultater - og ikke mindst kravet til likviditeten - er øget markant igennem de sidste år. Herunder er det ikke mindst egen viden om, hvorfor tingene ser ud, som de gør, der gør det muligt at vise handlekraft. Derved kan du begynde at planlægge på længere sigt og få et realistisk billede af, hvad der skal til i kroner og ører for at nå dine drømme.

Dette overblik kommer fra:

  • Bedste bud på årets resultat eller kommende år
  • Følsomheden i budgettet på relevante punkter
  • Sikker vurdering af likviditetsrammens størrelse
  • Formidling af forventningerne til tredjepart

Udarbejdelse af budgetter sker i tæt samarbejde med landmanden og rådgiverne, hvor det som oftest er økonomirådgiveren der er ”tovholderen”

Fokus kan ligge forskellige steder i budgettet, alt efter hvilet formål der er det primære med udarbejdelsen af budgettet. F.eks. hvor kommer indtjeningen fra, dette er vigtigt hvis man står overfor at skulle ændre grundlæggende på bedriften, køb af naboejendom, udvidelsesinvestering eller er det mere et spørgsmål om hvordan likviditeten udvikler sig måned for måned hen over perioden.

Yderligere giver budgettet dig:

  • et overblik over økonomien i den foregående periode
  • et overblik over den forventede økonomi/likviditet for det kommende/igangværende år

Da budgettet er udarbejdet efter årsregnskabslovens regler ligesom årsrapporten er budgettet direkte sammenlignelig med årsresultatet fra årsrapporten.

Budgetopfølgning:

De fleste kunder får kvartalsvis budgetopfølgning, men man bestemmer selv, hvornår det passer ind i den enkelte virksomhed.

Budgetopfølgningen viser periodens resultat sammenlignet med budgettet for den tilsvarende periode, derudover vises årsbudgettet, samt det forventede resultat for året.

Budgetopfølgning laves som oftest kun på de likvide poster, men kan også laves på resultatniveau, hvor der tages hensyn til besætnings-og beholdningsforskydninger, afskrivninger m.m.

I årsrapporten er der også mulighed for at få vist afvigelserne i forhold til budgettet, under en note i det interne regnskab.

Har du en annonce, du vil have i bladet, skal du endelig kontakte Karen, som kan hjælpe dig, oplyse om pris m.m.
Karen Brandt
Ansvarlig for Nyt fra BLF
Målret dit budskab

Køb annonceplads i Nyt fra BLF

Ram alle medlemmer hos BLF, samarbejdspartnere og de øvrige mange læsere af bladet.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.