Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 3 - April 2024
Har du brug for rådgivning? Læs mere på vkst.dk og find din lokale rådgiver på Kannikegaard i Aakirkeby.

Hvorfor årsrapport?

Årsrapporten giver et billede af hvordan indtjeningen har været i virksomheden for den pågældende periode.

Årsrapporten præsenterer virksomheden på en relevant og pålidelig måde over for långivere, myndigheder mfl. Årsrapporten skal derfor give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat.

En årsrapport udarbejdet af Bornholms Landbrug indeholder 3 dele:

  1. En erklæringsdel, hvor virksomheden beskrives, ejeren og vi giver vores vurdering af bedriften. Endelig er der en beskrivelse af den praksis, der er anvendt ved opgørelsen af årsrapporten.
  2. En ekstern del der følger årsregnskabslovens regler.
  3. En intern del med analyser og noter der viser forskellige resultater/delresultater for hvordan virksomheden har klaret sig i perioden.

Årsrapporten danner grundlag for:

  • Benchmark
  • Businesschek
  • Kan danne grundlag for skattebilag.
  • Investeringsberegninger m.m.

Årsrapporten er det centrale produkt for den øvrige økonomirådgivning.

Har du en annonce, du vil have i bladet, skal du endelig kontakte Karen, som kan hjælpe dig, oplyse om pris m.m.
Karen Brandt
Ansvarlig for Nyt fra BLF
Målret dit budskab

Køb annonceplads i Nyt fra BLF

Ram alle medlemmer hos BLF, samarbejdspartnere og de øvrige mange læsere af bladet.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.