Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 3 - April 2024
Har du brug for rådgivning? Læs mere på vkst.dk og find din lokale rådgiver på Kannikegaard i Aakirkeby.

Hos Bornholms Landbrug & Fødevarer hjælper vi gerne dig, som arbejdsgiver, med at få styr på ansættelseskontrakten og andre ansættelsesretslige forhold med dine medarbejdere.

Alle ansættelsesforhold, som varer mere end 1 måned, og hvor den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer, skal overholde ansættelsesbevisloven. Og det er arbejdsgiverens ansvar.

Der kan være mange forhold at tage stilling til. Nogle forhold er lovpligtige, mens andre emner blot er en rigtig god ide at have snakket om og have taget stilling til mellem arbejdsgiver og arbejdstager. En god forventningsafstemning danner et godt grundlag for et godt samarbejde – og her kan det være en god idé at have en rådgiver med til at vejlede og hjælpe med til at få en god snak om relevante emner i ansættelsesforholdet.

Vi vejleder også gerne i andre ansættelsesretslige forhold for arbejdsgivere, rekruttering, ledelsesrådgivning m.m.

Kontakt Karen Brandt (se nedenfor).

Har du en annonce, du vil have i bladet, skal du endelig kontakte Karen, som kan hjælpe dig, oplyse om pris m.m.
Karen Brandt
Ansvarlig for Nyt fra BLF
Målret dit budskab

Køb annonceplads i Nyt fra BLF

Ram alle medlemmer hos BLF, samarbejdspartnere og de øvrige mange læsere af bladet.

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.