Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 1 - Februar 2024
Projekt

Fødevareklyngeprojekt

Projektet er afsluttet.
Læs mere
Har du brug for rådgivning? Læs mere på vkst.dk og find din lokale rådgiver på Kannikegaard i Aakirkeby.
Projektet er afsluttet. Læs baggrunden for projektet:

Bornholms Landbrug & Fødevarer kobler hele fødekæden sammen fra marken til marked

Den bornholmske erhvervsstrategi satser fortsat på fødevareområdet som en nøgle til vækst og fastholdelse af arbejdspladser. Vækstforum har derfor indstillet Bornholms Landbrug & Fødevarer til operatør på den bornholmske fødevareklyngeindsats. Denne indsats er forankret i Erhvervsstyrelsen, og midlerne tildeles som et strukturfondsprojekt og kommer fra Den Europæiske Union (EU).

Fødevareprojektet blev igangsat den 1. juli 2015 og løb frem til den 30. juni 2020. Startskuddet til projektet startede samtidig et stærkt samarbejde med Gourmet Bornholm og Bornholms Regionskommune.

Formålet med fødevareklyngeprojektet

  • Styrket klyngesamarbejde i hele værdikæden fra muld & hav til mund. Dvs. samspillet mellem primærproducenten, fødevarevirksomhed, afsætningsled, køkken og øvrige brancher
  • Øge innovationshøjden og innovationskraften blandt de deltagende virksomheder
  • Øget fokus for etablerede virksomheder, herunder ledelse, opskalering og afsætning
  • Styrket samspil mellem fødevarer, outdoor og oplevelsesturisme. Etablering af ERFA

Den bornholmske fødevarekatalysator er et værktøj, hvor du kan få overblik over aktørerne i den bornholmske fødevareklynge.

Finansiering og samarbejdspartnere

Finansieringen og midlerne til Fødevareklyngeprojektet kommer fra Bornholms Vækstforum og Den Europæiske Union.

Bornholms Landbrug & Fødevarer samarbejder med Gourmet Bornholm og Bornholms Regionskommune i kampen for at forbedre de bornholmske fødevareproducenters erhvervsliv og netværk.

Andre af vores igangværende projekter

IPM-projekt

Læs mere

Contracts2.0

Læs mere

Bæredygtige spisesteder og madoplevelser

Læs mere

Blomstrende grøftekanter

Læs mere

Agerlandets fugle

Læs mere

Biogasplan Bornholm

Læs mere

Bornholm Blomstrer

Læs mere

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.