Velkommen til foreningen Bornholms Landbrug & Fødevarer
Seneste 'Nyt fra BLF':
Nr. 3 - April 2024
Projekt

Contracts2.0

Projektet er afsluttet.
Læs mere
Har du brug for rådgivning? Læs mere på vkst.dk og find din lokale rådgiver på Kannikegaard i Aakirkeby.
Projektet er afsluttet. Læs baggrunden for projektet:

Contracts2.0: EU-projekt om aftaler og ordninger om landbrug, klima og natur

Landmænd i hele EU har i de sidste 30 år kunnet få tilskud ved at indgå aftaler om miljøvenligt jordbrug. I Danmark er den mest udbredte ordning støtten til pleje af græs og natur, der har eksisteret i lidt forskellige udgaver, siden de første aftaler blev indgået i 1990.

Bornholms Landbrug & Fødevarer er nu med i et stort EU-projekt, Contracts2.0 med partnere fra 11 andre lande, hvor vi skal udvikle nye og bedre måder at lave aftaler med landmændene. Hvordan sikrer vi, at ordninger virker bedst, hvordan kan vi minimere papirarbejde og kontrol, og hvordan får vi klimaet med i ordninger, der både er klimaneutrale og klimarobuste?

Der er i projektet lagt stor vægt på, at de nye aftaler og ordninger skal udvikles i samarbejde med landmændene på Bornholm, men også med inddragelse af andre organisationer og enkeltpersoner, der kan bidrage med gode ideer.

Frem til maj 2023 arbejder BLF sammen med Bornholms Regionskommune og Københavns Universitet på projektet med fokus på jorden og arealerne, og hvordan landmændene bruger dem.

Vi har allerede holdt flere møder og markvandringer på Bornholm om klimamål, CO2-certifikater, Conservation Agriculture og naturpleje. Onsdag den 26. maj blev der i projektet holdt markvandring med fokus på følgende spørgsmål:

  • Hvordan kan pløjefri dyrkning, Conservation Agriculture og holistisk afgræsning bidrage til, at landbruget bliver mere klimaneutralt og klimarobust?
  • Hvordan måles forbedringer i indholdet af kulstof i jorden – modeller og målinger? Vi medbringer konkrete beregninger med værktøjet fra CommodiCarbon.

Se indlæg om markvandringen på projektets hjemmeside (på engelsk).

Markvandring den 26. maj 2021

Der vil blive afholdt flere arrangementer i løbet af den resterende periode af projektet – åbne møder vil blive annonceret på vores hjemmeside.

Mere information (på engelsk) om projektet kan findes på hjemmesiden https://www.project-contracts20.eu

Andre af vores igangværende projekter

IPM-projekt

Læs mere

Bæredygtige spisesteder og madoplevelser

Læs mere

Blomstrende grøftekanter

Læs mere

Agerlandets fugle

Læs mere

Biogasplan Bornholm

Læs mere

Bornholm Blomstrer

Læs mere

Søg på BLF.DK

Søg fx på viden, medarbejdere, projekter m.m.